centrum_panorama_hostshopping
Foto: Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Återvinningen ökar bland kommuninvånare

Sigtuna kommuns invånare återvinner mer det gångna året jämfört med 2019.

centrum_artikel_host

Kommuninvånarna blir allt bättre på att sortera: – Förra året var ett rekordår för insamlingen av förpackningar. För att skapa ett mer cirkulärt samhälle måste vi se till att ta hand om de resurserna vi förbrukar och det är fantastiskt att se att engagemanget för återvinning fortsätter att öka, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har sammanställt statistiken över hur invånare i landets kommuner sorterar. För Sigtuna kommuns del är det ökningar i samtliga kategorier; Glas, papper, plast, metall och tidningar.

Papper ökar vi med fyra kilo per år, tidningar med 1,7 kilo och glas med 1,8 kilo. Siffrorna baserar sig på siffror som hushållen lämnat in för återvinning på återvinningsstationer som FTI har runt om i kommunen samt fastighetsnära insamling. Pandemin har också haft en positiv effekt på att man återvinner mer:
– De förändringar som pandemin medför, som hemarbete, ökad näthandel och att allt fler lagar mer mat hemma har lett till en ökning av mängden förpackningar och det är fint att se att våra återvinningsvanor går hand i hand med våra nya beteenden i pandemin. Varje insamlad förpackning gör skillnad, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Noterbart är dock att kommuninvånarna är klart under när det gäller rikssnittet.

Så mycket återvinner vi (kg/person)
2020/2019
Glas 17,07/ 16,22
Papper 14,6/ 10,8
Plast 5,8/ 5,75
Metall 1,66/ 1,45
Tidningar 9,77/ 8,29

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
connys_helsida

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
klara_outsider
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
connys