centrum_panorama_hostshopping
Foto: Fors Måleri & Entreprenad AB

Utbildningar på Praktiska Gymnasiet

Utbildningar är temat för veckan på Praktiska Gymnasiet i Märsta.

centrum_artikel_host

Hela denna artikel är en annons från Fors Måleri & Entreprenad AB

Gunnar Häger från företaget Tillgänglig och sevärd kultur och Natur kom och pratade med eleverna om vad som gäller inom tillgänglighet och alla dess krav och rekommendationer som finns där. Det är viktigt i byggentreprenader att man är medveten om alla krav som finns gällande tillgänglighet, dels för att göra rätt enligt bestämmelserna men också för huvudsyftet som är att underlätta för personer med funktionsnedsättningar.

Peter Artursson från LL-Trä och Stefan Sundqvist från Paroc utbildade eleverna i ämnet Isolering. Där förklarades varför och hur man isolerar, det finns pengar att tjäna för fastighetsägaren i form av minskade uppvärmningskostnader.

Annika Vikström från Byggvarubedömningen berättade om deras arbete med att bedöma och tillhandahålla information om hållbarhetsbedömda varor. Det är krav i många upphandlingar av entreprenader att man använder sig av godkända produkter enligt byggvarubedömningen och på deras hemsida kan man gå in i deras databas och kontrollera att den produkt som man tänkt använda är godkänd ur hållbarhetssynpunkt. På så sätt minskar också användningen av miljö-& hälsoskadliga ämnen i våra byggnadsverk.

När vi summerar veckan för eleverna så har det varit både spännande och lärorikt att ta del av dessa föreläsningar om tillgänglighet, isolering och varubedömning.

Hela denna artikel är en annons från Fors Måleri & Entreprenad AB

centrum_host_helsida
connys_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
connys
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider