centrum_panorama_hostshopping
Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen flygFoto: Pressbild

Nya riktlinjer för att motverka störningar ombord på flygningar

Stökiga passagerare ombord på flygningar ökar och nu har flygbranschen enats om en gemensam policy för hur man ska hantera störningar ombord.

centrum_artikel_host

Flygbranschen samarbetar nu för att minska incidenter med stökiga passagerare som kan äventyra säkerheten ombord på flygplan och flygplatser. Detta problem har ökat de senaste åren både i Sverige och internationellt.

För att motverka detta har den svenska flygbranschen beslutat att stödja en gemensam policy. Syftet är att förbättra samarbetet och hitta lösningar för att minska antalet störande passagerare.

”Resenärer måste följa reglerna ombord och på flygplatser. De flesta gör det, men de som inte gör det kan skapa osäkerhet och otrygghet för andra,” säger Gunnar Ljungberg, luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Flygbranschen arbetar redan med detta problem och genom denna gemensamma deklaration vill de ytterligare minska incidenterna genom kommunikation, utbildning och samarbete. Nya riktlinjer kommer att införas för att förebygga och hantera störningar, enligt Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen flyg.

brobygget_2024

Trots negativt halvårsresultat tror Arlandastad Group på vändning

Näringsliv Arlandastad Group ser ljusare på framtiden efter ökad aktivitet på marknaden under första halvåret 2024: – Aktiviteten på marknaden ökade under första halvåret, och vi planerar för en högre utvecklingstakt framöver. Åtgärder för att förbättra lönsamheten är fortsatt starkt prioriterade, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
klara_outsider
pantamera_out