centrum_panorama_hostshopping
Johan Hemström, Origum, med Peter Fors, Fors Måleri & EntreprenadFoto: Pressbild

Här byggs en av kommunens största solcellsanläggningar

Fors Måleri & Entreprenad har fått i uppdrag att uppföra en av de största solcellsanläggningarna i kommunen.

centrum_artikel_host

Tillsammans med FastPartner installerar Fors Måleri & Entreprenad en av kommunens största solcellsanläggningar i Arlandastad åt Origum som ska hyra av FastPartner. Anläggningen kommer att bestå av 130 solcellsmoduler.
– För oss som fastighetsägare är miljö- och hållbarhetstänk superviktigt. Hela fastigheten kommer uppföras i enlighet med de direktiv som finns i certifieringssystemet Miljöbyggnad, i Origum Distributions fall i Miljöbyggnad Silver, och det tillsammans med den nya solcellsanläggningen kommer ju passa perfekt i linje med vår miljöstrategi på Fastpartner, berättar Andreas Ågren på FastPartner.

Byggnaden ska också miljöcertifieras enligt Sweden Green Building Council.
– De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader – det är en tydlig markering att fastighetsägaren – och i detta fall även hyresgästen – är långsiktigt engagerad i miljöfrågor och tänker på byggnadens klimatpåverkan och de personer som ska vistas i byggnaden, uppger Peter Fors på Fors Måleri & Entreprenad.

Solcellsanläggningen kommer att tillgodose fastighetens energibehov till 85 procent de kommande tjugo åren enligt Johan Hemström på Origum. Överskottselen kommer att kunnas skickas ut i elnätet så att det gagnar hela samhället.

fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
connys
centrum_outsider_host
pantamera_out
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider