centrum_panorama_hostshopping

Arbetet fortskrider på Praktiska Gymnasiet

Det är glädjande att se att arbetet flyter på och att man följer den fastsatta tidsplanen som eleverna själva har varit med och tagit fram.

centrum_artikel_host

Hela denna artikel är en annons från Fors Måleri & Entreprenad

När eleverna sedan kommer ut i arbetslivet kommer de att upptäcka att det är extremt viktigt att man följer tidsplanen då man har en hyresgäst som ska flytta in vid ett visst utsatt datum och eventuella förseningar medför både problem och kostar pengar.

Vissa av eleverna är t.o.m. så motiverade att de har kommit in och arbetat på Valborg då de normalt sett är lediga från skolan. Arbetsmässigt så har el dragit klart elen i klassrummen och de har påbörjat arbetet med elen till installationsbåsen. I slutet av veckan så ska även det nya inbrottslarmet installeras i lokalen som ska ersätta det gamla som fortfarande är
i bruk.

Bygg och måleri har samarbetat i veckan och förutom att de har färdigställt
planerade byggmoment så har de på målerisidan även lagat och spacklat väggar, slipat och påbörjat färdigmålningen av väggarna.

Vi på FME tycker att det är glädjande att se att eleverna har tagit till sig den teoretiska utbildningen och att de nu omsätter detta praktiskt i samband med anpassningen av skolans utökade lokaler. Dessa kunskaper kommer ge dessa elever ett försprång som de kommer att ha stor nytta av när de sedan börjar arbeta efter studenten.

Hela denna artikel är en annons från Fors Måleri & Entreprenad

brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
pantamera_out
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider