centrum_panorama_hostshopping
Foto: Fors Måleri & Entreprenad

Arbetet är färdigt på Praktiska Gymnasiet Märsta

Syftet med projektet var att entreprenören Fors Måleri & Entreprenad (FME) skulle utföra arbeten i Praktiska Gymnasiets lokaler i samverkan med skolans elever. Där produktion och teori varvades för att få maximalt utbyte. Eleverna har utfört allt arbete under handledning av FME.

centrum_artikel_host

Hela denna artikel är en annons från Fors Måleri & Entreprenad

Eleverna tog fram arbetsritningar, satte tidsplan, gjorde en KMA-plan, materialbeställningar, kontroll av mottaget gods m.m.

De utbildades även i kvalitet, miljö och arbetsmiljö, deltog i KMA-ronder samt säkerställde en säker arbetsplats.

Projektet genomfördes i samverkan, där eleverna bidrog med massor av energi in i projektet och sina erfarenheter och sitt kunnande, för att gemensamt åstadkomma en bättre helhetslösning än i traditionella genomförande former.

På slutmötet vid erfarenhetsåterföringen från eleverna kan vi läsa bland annat att:

  • Vi har lärt oss hur ett arbete går till från grunden och hur man utför det
  • Viktigt att hålla tidsplanen
  • Vi har samarbetat bra med andra yrkesgrupper
  • Det var kul, lärorikt
  • Att inte använda telefonen när man arbetar

Det är med blandade känslor som vi nu lämnar det här projektet, främst är det elevernas vilja att lära och den energi som de uppvisat under resans gång som gör att man känner en saknad trots att det alltid är skönt när ett projekt är i mål.

När vi slutligen summerar allt kan vi glädjande konstatera att vi har nått våra kvalitativa, tidsmässiga och ekonomiska mål för projektet och att eleverna även har haft en personlig utveckling som gör att de står väl rustade för framtiden och arbetslivet.

Hela denna artikel är en annons från Fors Måleri & Entreprenad

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
connys
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider