centrum_panorama_hostshopping
Foto: Daniel Iskander

Vi vill se solceller på Sigtunahems tak!

Vi går mot ljusare tider. Bokstavligen genom att varje dag blir lite längre, men också genom att det finns praktiska lösningar på ett av mänsklighetens stora utmaningar – klimatet.

centrum_artikel_host

Solceller förmår producera elektricitet bara genom det ljus som solen skickar emot oss varje dag. Ibland lite mer och ibland lite mindre. Varje dag sätts det upp en miljon solpaneler globalt och även i Sverige ökar användningen snabbt. I flera länder börjar solenergin bli en betydande del av energiförsörjningen.

I Sverige ökade den installerade mängden med 50 procent 2017 och troligen lika mycket 2018, detta från en låg nivå så det är en lång väg innan vi är på samma nivå som exempelvis Tyskland.

I Sigtuna börjar solpaneler också bli allt vanligare. Ideella föreningen Sigtuna Solkraft arrangerade Run for Sun i september då vi sprang en 5 kilometersrunda i Hällsbo och tittade på 10 anläggningar inklusive den på Prästängshallen. Vi tycker att det är kul att det äntligen börjar ta fart i Sigtuna.

Det är på tiden. 2017 låg Sigtuna på 149:e plats i Solcellstoppen, en ranking av Sveriges 290 kommuner. Vi inom Sigtuna Solkraft tycker att vi borde ligga i topp 10.

Sigtuna Kommun har på sistone byggt solceller på ett flertal byggnader vilket är glädjande, både ur klimatperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv då man i allmänhet räknar med att solceller betalar sig på 10-15 år och därefter har man gratis el i många år, minst 10-15 år.

En viktig aktör i Sigtuna, kommunägda Sigtunahem, ligger förvånansvärt lågt vad gäller solceller. Det enda projekt vi känner till där solpaneler ska installeras är i Sigtuna Stadsängar. Glädjande men det borde ju vara en självklarhet i varje projekt, men även på existerande hus. Sigtunahem skriver i sin miljö- och kvalitetspolicy att de vill:

  • stimulera miljömedvetenheten såväl internt som hos våra hyresgäster, kunder och leverantörer
  • ha låg energiförbrukning
  • välja material, konstruktioner och kemikalier utifrån ett livscykelperspektiv
    Samtliga dessa områden talar för att installera solceller.
    Sigtunahem – vad väntar ni på?

Jens Johansson, Ideella föreningen Sigtuna Solkraft

Svar från SigtunaHem:
Hej Jens,

Vi väntar inte, vi agerar. Och försöker att dra vårt strå till stacken för att skapa ett hållbart samhälle.  När det gäller nyproduktion så kommer såväl kvarteret Silverskatten i Sigtuna stadsängar och Kulturtorget i Märsta centrum att ha solceller installerade på taken.

Vi har avvaktat teknik- och prisutveckling men under 2019 pågår ett utredningsarbete där vi tittar på i vilken omfattning vi också skulle kunna installera solpaneler på fastigheter i vårt befintliga bestånd.
Solenergi är en beståndsdel i vårt hållbarhetsarbete. Det finns flera andra fronter vi arbetar på. Vi satsar på värmepumpsteknik där värmekällan är berg, vatten eller luft – miljövänliga sätt att ta vara på energi från solen som också hjälper oss att minska energiförbrukningen.

SigtunaHem äger ett eget vindkraftverk, vi köper in eldrivna arbetsfordon och ställer höga miljömässiga krav såväl när vi bygger nytt som när vi renoverar äldre hus.
Vi tycker att det är glädjande att fler är lika engagerade i hållbarhetsfrågor som vi.

  • Bertil Hallbäck
    Fastighetschef SigtunaHem

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

ica_helsida
elon_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

defacto_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

centrum_host_helsida

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

pantamera_avc_helsida

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

nrh_sigtuna
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

valstadagen
joes-helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

connys_helsida

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

mp_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

mp_outsider
valstadagen_outsider
ica_outsider
nrh
swedol_outsider
pantamera_out
joes_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
student_outsider
connys