valstadagen_pan
Foto: Umeå Kommun

Vatten – en källa till sommarglädje!

Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

centrum_artikel_host

Vatten ingår i all mänsklig verksamhet som efter användning, tex toalett, disk, tvätt, blir spillvatten som renas i innan det släpps ut. Däremot förs vårt dagvatten, som rinner ner i de gallerförsedda brunnarna, orenat ut till Mälaren och våra badplatser. Dagvattenbrunnarna bidrar till att förhindra översvämningar i vår bebyggelse, men vi får inte tillföra onödig belastning.

Det många inte känner till är att biltvättande hemmavid förorenar vårt dagvatten med olja, asfaltrester, tungmetaller och bilvårdsprodukter som blir en blandning av miljö- och hälsoskadliga föreningar som också kan vara svåra att bryta ner. Men det finns biltvättar som har oljeavskiljare och avleder vattnet till reningsverket i stället för till närmaste badsjö eller i vissa fall återanvänder vattnet.

Låt oss därför hjälpas åt att bidra till att hålla Mälarens badvatten friska, påminn dig själv och dina grannar. Kanske kan Sigtuna kommun följa Sollentuna kommuns smarta sätt att påminna sina invånare genom en giftfri infotext vid strategiskt valda dagvattenbrunnar!

  • Elisabeth Sjöholm (S) och Owe Karlsson (C)
    Ledamöter i styrgruppen för Oxunda Vattensamverkan
valstadagen

Fler i Sigtuna måste försörja sig genom eget arbete

Debatt Arbetslösheten i Stockholms län är 6,1 procent enligt Arbetsförmedlingen. I Sigtuna är samma siffra 8,5 procent. Det är problematiskt, dels därför att försörjning genom eget arbete är viktigt för individens välmående.

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Debatt I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

mp_helsida

Årsredovisning 2022

Debatt Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Debatt Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

nrh_sigtuna

Att ställa krav är att bry sig

Debatt I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

Ge kommunens ungdomar en chans

Debatt Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

pantamera_avc_helsida

Konsten att ropa vargen kommer  

Debatt Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

Islossning i bilpoolen

Debatt Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

joes-helsida

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Debatt Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Debatt Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

Wenngarns_cafe_helsida

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Debatt Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

defacto_helsida
elon_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Debatt Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Debatt Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

ica_helsida

De vill att vi flyttar från kommunen

Debatt Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

centrum_host_helsida

Kvinna, liv, frihet

Debatt Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

connys_helsida

slutreplik Kommunledningen återtar kontrollen över äldreomsorgen

Debatt Det är fullt förståeligt att Socialdemokraterna tar i från tårna i sin replik på vår insändare om de valfrihetsreformer som nu äntligen är på plats. Hur ska man annars kunna slingra sig ur det faktum att man inte har lyckats leverera en god äldreomsorg under sitt eget styre?

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Debatt Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_outsider_host
mp_outsider
wenngarn_outsider
student_outsider
nrh
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
joes_outsider
connys
pantamera_out
valstadagen_outsider
ica_outsider