nationaldagen_pan
Olov Holst och Anna Malm KelfveFoto: Sigtuna kommun

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

Marie Axelsson (S) skriver i en insändare på märsta.nu om våldsutsatta kvinnors situation. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna äntligen brinner för att sätta brottsoffret i fokus, något som S nationellt inte gjort under många år. Låt oss kroka arm och driva frågan om att det är våldsutövaren som borde placeras utanför det egna hemmet, inte den som utsatts för våld.

centrum_artikel_host

Det stämmer att socialtjänsten tyvärr behöver placera ett antal våldsutsatta kvinnor på skyddade boenden eller andra former av boende. I många fall finns också medföljande barn, vilket ytterligare höjer kraven på det boende personen flyttar till.

Individ- och familjeomsorgen har sedan 2019 en samverkan med ett flertal kommuner, både i nordvästra delen av länet och andra delar av Sverige. Samverkan innebär att våldsutsatta placeras i en bostad i en annan kommun, väl skyddade från den våldsutövare som hon, eller han, flyr ifrån. Kommunerna ”byter därmed lägenheter” med varandra och den våldsutsatta kan ges respit. På plats i den nya kommunen erbjuds förutom boende också öppenvårdsinsatser och stöd för eventuella medföljande barn. En nära samverkan med Sigtuna kommuns socialsekreterare sker under hela den tid den våldsutsatta behöver vistas i den nya kommunen.

Denna samverkan har under många år varit väl känd och diskuterats i nämnden vid ett flertal tillfällen. Socialdemokraterna slår därmed in öppna dörrar. Det är ytterst ovanligt en våldsutsatt person kan stanna i den egna kommunen, detta då våldsutövaren ofta letar efter personen vilket kan leda till en mycket olycklig situation. Att skydda våldsutsatta och deras barn är vår högsta prioritet. Något vi tar på yttersta allvar och också ser till att göra i praktiken. Även om det borde vara våldsutövare som flyttas och inte brottsoffret.

  • Anna Malm Kelfve (M)
    Ordförande Individ- och familjeomsorgsnämnden
  • Olov Holst (M)
    Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer: Låt inte bostadsbristen gå ut över våldsutsatta personer

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

mp_helsida_eu
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eldsjal2024_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

bygdensdag_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

seniormassa_pan
connys_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

pantamera_avc_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

centrum_host_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
nationaldag_outsider
eldsjal2024_out
pantamera_out
centrum_outsider_host
bygdensdag_outsider
seniormassa_outsider
eu_valet_outsider
connys