sap_feb_pan
Foto: Socialdemokraterna

Slutreplik: Moderaternas tystnad talar för sig själv

I Moderaternas och SfS replik till vår tidigare debattartikel framgår det att man undviker kärnan i vårt debattinlägg. Det är också anmärkningsvärt att Moderaterna och SfS besvarar vår kritik gällande Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_artikel_host

Ingen har ifrågasatt den kulturella verksamheten i kommunen och vi har god erfarenhet av den, det är just detta vi vill värna. Det faktum att den borgerliga regeringen har dragit in statsbidrag och att pengar till Kulturrådet har halverats kommer att påverka även vår kommun. Det är ingen svartmålning utan en bister verklighet.

Våra påståenden är inte tagna ur luften, Den som vill kan gå in på kommunens hemsida och läsa om ärendet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde förra året i september. I handlingarna står det att:
”Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur verksamheten med kulturcheck under 2024 kan öka och breddas mot att Kulturskolans ordinarie verksamhet på sikt i motsvarande grad växlar ner.”

Vår oro är inte obefogad och enligt oss blir kulturcheckarna ett sätt att urholka den kommunala kulturskolan genom att erbjuda privata aktörer ersättning för undervisning som en del av kulturskolans kursutbud.

Utöver detta hade Moderaterna med effektiviseringar i sin budget på 2,1 miljoner kronor inom kultur- och fritidsnämnden. I förvaltningens förslag till budget innebar dessa ”effektiviseringar”:

• Höjd hyra för uthyrda kulturlokaler; Kulturgården och Kulturstugan med 50 %.
• Höjd hyra för uthyrda lokaler i Frejgården med 50 %.
• Höjd hyra för uthyrda förenings- och kanslilokaler inom fritidssektorn med 50 %
• Höjda taxor för kulturskolans elever med sammanlagt 15%.
• Höjda taxor i sporthallarna med 5-8% per år
• Sänkt ambitionsnivån för öppettider Sigtuna kommuns bibliotek

Samtidigt justerade man arvodet för politikerna i nämnden med 200 000 kronor och satsade 500 000 kronor för att utöka användningen av kulturcheckarna.

Med andra ord gör man kultur- och fritidsaktiviteter dyrare för kommuninvånare samtidigt som man urholkar den kommunala kulturskolan.

Vi socialdemokrater vill stärka de kommunala kulturverksamheterna för att på så sätt göra kultur- och fritidsaktiviteter mer tillgängliga för kommuninvånarna. Därför hade vi inte med hyreshöjningar i vårt förslag till mål och budget.

Vi vill att marknadsexprimentet med kulturcheckar ska upphöra och att kulturskolans befintliga verksamhet ska stärkas. Kulturen i Sigtuna kommun ska vara fri och tillgänglig för alla, oavsett plånbok. När det kommer till en armlängds avstånd tar vi gärna debatt med Sverigedemokraterna i Sigtuna Kommun.

Läs mer: Så satsar kommunledningen på kulturen

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

steningekompani_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Debatt Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

skridskodisco_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Debatt Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Debatt Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

connys_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Debatt Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

sportlov

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Debatt Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

foraldranatverk_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Debatt Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

spedition_helsida
funkisfest_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Debatt Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Debatt Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

fritidsbanken_sportlov

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

stentekompani_outsider
centrum_outsider_host
connys
pantamera_out
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
foraldranatverk_outsider
ridskola_2020_outsider
spedition_outsider
skridskodisco_outsider