centrum_panorama_hostshopping
Foto: Socialdemokraterna

Slutreplik: Moderaternas tystnad talar för sig själv

I Moderaternas och SfS replik till vår tidigare debattartikel framgår det att man undviker kärnan i vårt debattinlägg. Det är också anmärkningsvärt att Moderaterna och SfS besvarar vår kritik gällande Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_artikel_host

Ingen har ifrågasatt den kulturella verksamheten i kommunen och vi har god erfarenhet av den, det är just detta vi vill värna. Det faktum att den borgerliga regeringen har dragit in statsbidrag och att pengar till Kulturrådet har halverats kommer att påverka även vår kommun. Det är ingen svartmålning utan en bister verklighet.

Våra påståenden är inte tagna ur luften, Den som vill kan gå in på kommunens hemsida och läsa om ärendet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde förra året i september. I handlingarna står det att:
”Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur verksamheten med kulturcheck under 2024 kan öka och breddas mot att Kulturskolans ordinarie verksamhet på sikt i motsvarande grad växlar ner.”

Vår oro är inte obefogad och enligt oss blir kulturcheckarna ett sätt att urholka den kommunala kulturskolan genom att erbjuda privata aktörer ersättning för undervisning som en del av kulturskolans kursutbud.

Utöver detta hade Moderaterna med effektiviseringar i sin budget på 2,1 miljoner kronor inom kultur- och fritidsnämnden. I förvaltningens förslag till budget innebar dessa ”effektiviseringar”:

• Höjd hyra för uthyrda kulturlokaler; Kulturgården och Kulturstugan med 50 %.
• Höjd hyra för uthyrda lokaler i Frejgården med 50 %.
• Höjd hyra för uthyrda förenings- och kanslilokaler inom fritidssektorn med 50 %
• Höjda taxor för kulturskolans elever med sammanlagt 15%.
• Höjda taxor i sporthallarna med 5-8% per år
• Sänkt ambitionsnivån för öppettider Sigtuna kommuns bibliotek

Samtidigt justerade man arvodet för politikerna i nämnden med 200 000 kronor och satsade 500 000 kronor för att utöka användningen av kulturcheckarna.

Med andra ord gör man kultur- och fritidsaktiviteter dyrare för kommuninvånare samtidigt som man urholkar den kommunala kulturskolan.

Vi socialdemokrater vill stärka de kommunala kulturverksamheterna för att på så sätt göra kultur- och fritidsaktiviteter mer tillgängliga för kommuninvånarna. Därför hade vi inte med hyreshöjningar i vårt förslag till mål och budget.

Vi vill att marknadsexprimentet med kulturcheckar ska upphöra och att kulturskolans befintliga verksamhet ska stärkas. Kulturen i Sigtuna kommun ska vara fri och tillgänglig för alla, oavsett plånbok. När det kommer till en armlängds avstånd tar vi gärna debatt med Sverigedemokraterna i Sigtuna Kommun.

Läs mer: Så satsar kommunledningen på kulturen

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

centrum_host_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

connys_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

mp_tack_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

brobygget_2024
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
connys
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider