centrum_panorama_hostshopping
Marie Axelsson

Replik: Valsta är alltid i vårt fokus!

Jag förstår besvikelsen över det uteblivna midsommarfirandet i Valsta men den insändaren kräver sitt tydliga svar. I Valsta finns många föreningar och organisationer som skulle kunna gå ihop och skapa ett midsommarfirande för alla boende i stadsdelen.

centrum_artikel_host

Tyvärr togs inga sådana initiativ varken i år eller förra året. Att skylla på att Sigtuna kommun inte tar sitt ansvar i frågan är ogenomtänkt. Initiativet måste och ska komma från dem som bor och verkar i området. Midsommararrangemang är inte ett kommunalt ansvar men kommunen stödjer däremot gärna arrangörerna.

Fråga exempelvis Rosersbergs IK som ansvarar för firandet i Rosersberg eller Hembygdsföreningen i Sigtuna och Märsta folkdansgille hur de ser på saken. De sköter sina arrangemang år efter år. De ansöker och får ett ekonomiskt föreningsbidrag från kommunen men genomför till största delen arrangemangen helt på eget initiativ och med ideella krafter.

Från Kultur- och fritidsförvaltningen erbjöds, precis som också påpekas i insändaren, ett ekonomiskt stöd även till Valsta Steninge Stadsdelsförening för att kunna genomföra ett midsommarfirande i Valsta. Nu har Valsta Steninge Stadsdelsförening, som tidigare varit högst delaktiga i midsommarfirandet i Valsta, ett helt år på sig att planera och genomföra ett arrangemang nästa år. Jag hoppas att de också kontaktar fler föreningar för att få till ett bra samarbete kring arrangemanget.

Tryggheten prioriteras alltid!
När det gäller trygghetsfrågan så står den alltid högt upp på den politiska dagordningen. Meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar är en viktig del i det hela. Jag har personligen haft möte med Polisen och påpekat behovet av deras närvaro i Sigtuna kommun, och främst i Valsta och centrala Märsta. Polisen är en statlig myndighet som vi kommunpolitiker inte kan styra över, det känner nog de flesta invånare till.

Men vi kan aldrig ge upp! Genom god dialog med Polisen har vi just nu en högre polisiär närvaro i vår kommun än tidigare och det är ett viktigt steg på vägen. Vi fortsätter våra samtal med polisen och under tiden gör vi väldigt många bra insatser från kommunens håll också. I Valsta har de nya centrumägarna och kommunen nyligen ansökt om ett utökat ordningsvaktsområde för att öka den faktiska och upplevda tryggheten.

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar med många projekt i Valsta. Ett tidsbegränsat projekt var mötesplatsen Valsta 195 vilken finansierades fullt ut med statsbidrag. Projekttiden tog slut i juni och därför ligger nu projektet på is. Jag hoppas att vi kan starta upp en liknande verksamhet igen eftersom den fungerade så bra. Andra projekt som Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar med är Valstafestivalen på nationaldagen den 6:e juni, skördefesten i september, mängder med mindre arrangemang främst i Valsta.

The Week som är ett arrangemang vid Midgårdsbadet för ungdomar sista veckan på sommarlovet, Brobygget by night på fredag- och lördagskvällar i Vikingahallen, Brobygget sommarlek, som är ett helt nytt koncept för i år, tillsammans med bland annat Sigtunahem.

Hyresgästföreningen upplåter sina lokaler till detta i några bostadsområden och hittills i sommar är Sommarleken på Frejgatan i Valsta det mest välbesökta. Fler lovarrangemang genomförs under året – allt detta i samarbete och samverkan med föreningsliv och organisationer.

  • Marie Axelsson (S) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Sigtuna kommun

 

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

pantamera_avc_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

mp_tack_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

brobygget_2024
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

centrum_host_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
connys
brobygget_outsider