centrum_panorama_hostshopping
Olov Holst (M) i den traditionella NyårskrönikanFoto: Moderaterna

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

centrum_artikel_host

Men hur har 2023 varit i Sigtuna? Det svårt att börja i någon annan ände än med händelserna i slutet av oktober och början av november. Centerpartiet och Liberalerna valde då att efter hårda anklagelser mot mig personligen lämna kommunledningen och den koalition vi haft i drygt sex år. Trots smutskastningen i media och anklagelserna var stödet stort från såväl andra politiker, tjänstemän, företagare som kommuninvånare och jag ombads fortsätta som kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för Moderaterna. Så i stället för den minoritet som styrt Sigtuna sedan valet 2022, styrs kommunen nu av en majoritet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Samling för Sigtuna och Sverigedemokraterna. Jag kan bara beklaga den politiska turbulens som präglat hösten, men är övertygad om att vi 2024 kommer se större stabilitet och fortsatt framgångsrik politik för att göra Sigtuna kommun bättre.

Trots att 2023 på många sätt varit ett svårt år finns det ändå många ljusglimtar som jag vill nämna. Det finns flera händelser som visar att den moderatledda kommunledningens arbete under året, och de senaste åren, har varit viktiga för Sigtuna och även uppmärksammas även utanför kommungränsen.

Ett exempel är äldre- och socialförsäkringsministerns besök i Sigtuna. Hon var så imponerad av äldreomsorgen att hon kallade Sigtuna ”äldreomsorgens Carolina Klüft” med förklaringen att Sigtuna är som ”en riktig mångkampare, kanske inte är bäst i varje enskild gren men jäkligt duktig i väldigt många som Carolina Klüft som sammantaget vinner allt.” Det är väldigt glädjande att höra när vi lagt så mycket energi och resurser på att förbättra omsorgen av våra äldre. När vi för drygt sex år sedan tog över styret av kommunen var den kommunala hemtjänsten bland de sämsta i landet och hade så varit en längre tid. Det krävdes krafttag för att vända trenden och därför vände vi oss till externa utförare. Tillsammans med dessa har vi arbetat hårt för att höja kvaliteten i hemtjänsten och börjar nu se resultatet av detta. I den senaste mätningen går vi från plats 194 till plats 45 i landet.

Vi har också påbörjat en förändringsresa för ett bättre lokalt företagsklimat. Det var glädjande att se att vi uppfattas vara på rätt väg och att företagen ser förbättringarna när Svenskt Näringsliv presenterade sin ranking där vi klättrar flera steg.

Som ni vet har vi jobbat hårt för ökad trygghet och haft ett gott samarbete med Polisen de senaste åren. Ett arbete som också givit tydligt resultat. Många invånare och lokala handlare vittnar om att det nu är betydligt lugnare i områden som tidigare präglades av stor otrygghet. Under 2023 har vi tillsammans med Polisen bland annat arbetat fram en ny överenskommelse för fortsatt framgångsrik samverkan. Vi har identifierat särskilda områden som ska prioriteras fram till 2026 och kommunen och Polisen är överens om att det gemensamma arbetet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i Sigtunas arbete för att öka tryggheten och försvåra för den organiserade brottsligheten.

Ett sedan flera år återkommande problem för sigtunaborna är den bristande väginfrastrukturen och den dåliga tillförlitligheten i kollektivtrafiken. I början av 2023 blev detta akut då pendeltågen under långa perioder helt slutade gå till Märsta och Rosersberg. När invånarna inte längre kan lita på att bussar och tåg fungerar tvingas de ta bilen, vilket leder till ännu mer igenkorkade vägsystem med stillastående köer och stor. Ända sedan Moderaterna tog över styret av kommunen har vi jobbat hårt och systematiskt med frågan. Det är därför mycket positivt att mina otaliga möten med Trafikverket, Regionen (som ansvarar för kollektivtrafiken), landshövdingar, infrastrukturministrar i två olika regeringar och så vidare, nu ser ut att börja ge resultat. Så sent som den 21 december levererade regeringen ett mycket efterlängtat besked om att man nu påbörjar ett arbete för att se hur kapaciteten på Arlanda flygplats kan förstärkas och, för sigtunaborna ännu viktigare, hur tillgängligheten till och från flygplatsen ska förbättras. Det är bra för hela kommunen och alla invånare som nu kan se fram emot de åtgärder vi alla så länge efterfrågat för att göra infrastrukturen till, från och i Sigtuna kommun ännu bättre.

Med de här orden avslutar jag ett turbulent 2023 och önskar er alla ett lugnare, gladare och ljusare 2024!

Gott nytt år!

  • Olov Holst, (M) kommunstyrelsens ordförande

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

fritidsbanken_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

brobygget_2024

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

centrum_host_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
pantamera_out
connys
brobygget_outsider
klara_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider