sap_feb_pan
Olov Holst (M) i den traditionella NyårskrönikanFoto: Moderaterna

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

centrum_artikel_host

Men hur har 2023 varit i Sigtuna? Det svårt att börja i någon annan ände än med händelserna i slutet av oktober och början av november. Centerpartiet och Liberalerna valde då att efter hårda anklagelser mot mig personligen lämna kommunledningen och den koalition vi haft i drygt sex år. Trots smutskastningen i media och anklagelserna var stödet stort från såväl andra politiker, tjänstemän, företagare som kommuninvånare och jag ombads fortsätta som kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för Moderaterna. Så i stället för den minoritet som styrt Sigtuna sedan valet 2022, styrs kommunen nu av en majoritet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Samling för Sigtuna och Sverigedemokraterna. Jag kan bara beklaga den politiska turbulens som präglat hösten, men är övertygad om att vi 2024 kommer se större stabilitet och fortsatt framgångsrik politik för att göra Sigtuna kommun bättre.

Trots att 2023 på många sätt varit ett svårt år finns det ändå många ljusglimtar som jag vill nämna. Det finns flera händelser som visar att den moderatledda kommunledningens arbete under året, och de senaste åren, har varit viktiga för Sigtuna och även uppmärksammas även utanför kommungränsen.

Ett exempel är äldre- och socialförsäkringsministerns besök i Sigtuna. Hon var så imponerad av äldreomsorgen att hon kallade Sigtuna ”äldreomsorgens Carolina Klüft” med förklaringen att Sigtuna är som ”en riktig mångkampare, kanske inte är bäst i varje enskild gren men jäkligt duktig i väldigt många som Carolina Klüft som sammantaget vinner allt.” Det är väldigt glädjande att höra när vi lagt så mycket energi och resurser på att förbättra omsorgen av våra äldre. När vi för drygt sex år sedan tog över styret av kommunen var den kommunala hemtjänsten bland de sämsta i landet och hade så varit en längre tid. Det krävdes krafttag för att vända trenden och därför vände vi oss till externa utförare. Tillsammans med dessa har vi arbetat hårt för att höja kvaliteten i hemtjänsten och börjar nu se resultatet av detta. I den senaste mätningen går vi från plats 194 till plats 45 i landet.

Vi har också påbörjat en förändringsresa för ett bättre lokalt företagsklimat. Det var glädjande att se att vi uppfattas vara på rätt väg och att företagen ser förbättringarna när Svenskt Näringsliv presenterade sin ranking där vi klättrar flera steg.

Som ni vet har vi jobbat hårt för ökad trygghet och haft ett gott samarbete med Polisen de senaste åren. Ett arbete som också givit tydligt resultat. Många invånare och lokala handlare vittnar om att det nu är betydligt lugnare i områden som tidigare präglades av stor otrygghet. Under 2023 har vi tillsammans med Polisen bland annat arbetat fram en ny överenskommelse för fortsatt framgångsrik samverkan. Vi har identifierat särskilda områden som ska prioriteras fram till 2026 och kommunen och Polisen är överens om att det gemensamma arbetet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i Sigtunas arbete för att öka tryggheten och försvåra för den organiserade brottsligheten.

Ett sedan flera år återkommande problem för sigtunaborna är den bristande väginfrastrukturen och den dåliga tillförlitligheten i kollektivtrafiken. I början av 2023 blev detta akut då pendeltågen under långa perioder helt slutade gå till Märsta och Rosersberg. När invånarna inte längre kan lita på att bussar och tåg fungerar tvingas de ta bilen, vilket leder till ännu mer igenkorkade vägsystem med stillastående köer och stor. Ända sedan Moderaterna tog över styret av kommunen har vi jobbat hårt och systematiskt med frågan. Det är därför mycket positivt att mina otaliga möten med Trafikverket, Regionen (som ansvarar för kollektivtrafiken), landshövdingar, infrastrukturministrar i två olika regeringar och så vidare, nu ser ut att börja ge resultat. Så sent som den 21 december levererade regeringen ett mycket efterlängtat besked om att man nu påbörjar ett arbete för att se hur kapaciteten på Arlanda flygplats kan förstärkas och, för sigtunaborna ännu viktigare, hur tillgängligheten till och från flygplatsen ska förbättras. Det är bra för hela kommunen och alla invånare som nu kan se fram emot de åtgärder vi alla så länge efterfrågat för att göra infrastrukturen till, från och i Sigtuna kommun ännu bättre.

Med de här orden avslutar jag ett turbulent 2023 och önskar er alla ett lugnare, gladare och ljusare 2024!

Gott nytt år!

  • Olov Holst, (M) kommunstyrelsens ordförande

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

fritidsbanken_sportlov

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

sportlov

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

connys_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

foraldranatverk_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

skridskodisco_helsida
spedition_helsida
steningekompani_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

funkisfest_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
ridskola_2020_outsider
foraldranatverk_outsider
connys
spedition_outsider
nrh_sigtuna
stentekompani_outsider
pantamera_out