centrum_panorama_hostshopping
Foto: Privat

Nu behöver vi en polisstation i Sigtuna Kommun!

Det finns en upplevd oro för den ökade brottsligheten bland de boende och företag i Sigtuna Kommun.

centrum_artikel_host

Oron för ungdomsbrottslighet, inbrott, knarkhandel till radikalisering av delar av samhället. Vi tror att en polisnärvaro bland allmänheten kan lindra den upplevda, tydliga oron. Idag ser vi polisen i Sigtuna mest på foto, TV eller vid mer förekommande dramatiska polisingripande bland oss.

Vi tror att en fungerande polisnärvaro i Rosersberg, Märsta, Valsta och Sigtuna stad skulle hindra en eskalering av brottsligheten. En fungerande dialog mellan polisen och allmänheten hindrar händelser från att eskalera till allvarligt brott. Idag rapporteras inte alla brottsfall eftersom det är tidskrävande att åka till Sollentuna Polisstation och främst för att det inte händer så värst mycket med anmälan. Att ringa till polisen och polisens närvaro vid brottsplatsen ofta resulterar i att gärningsmännen är redan borta från platsen.

Så det finns ett förskönande tal i brottsstatistiken. Den upplevda brottsligheten är mycket större än den rapporterade brottsligheten. En polisstation i den expansiva Sigtuna kommun skulle underlätta för alla som bor och verkar i kommunen. En fortsättning av den rådande situationen eller utan polisnärvaro blir en negativ spiral som leder oss mot att vi tappar hela områden till brottsligheten Idag är brottsproblemet stort dock fortfarande hanterbart.

Jag tror att en ökad polisnärvaro genom en bemannad polisstation i Sigtuna Kommun minskar min oro för brottsligheten och gör Sigtuna Kommun till en bättre, tryggare plats att bo och verka i. I denna fråga spelar våra lokala politiker en underordnad betydelse. Kritiken och begäran om en ökad polisnärvaro i kommunen ska i första hand riktas mot Polismyndigheten.

Dock med stöd av våra lokala politiker i Sigtuna. Ifall vi tillhör någon förening eller politiskt parti kan vi alltid kontakta dem och fråga var de står i den här fråga. Och agera därefter.

  • Lorenzo Garcia
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

pantamera_avc_helsida
sigtunakampen_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

centrum_host_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

connys_helsida
eldsjal2024_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

mp_helsida_eu

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
ridskola_2020_outsider
eldsjal2024_out
connys
nrh_sigtuna
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
sigtunakampen_outsider