centrum_panorama_hostshopping
Olov Holst (M)Foto: Pressbild

Miljöpartiet vill stoppa möjlighet för lärare att parkera vid sin arbetsplats

Nu har byggnationen av fler parkeringsplatser i anslutning till den s.k. Forum-parkeringen i centrala Märsta äntligen påbörjats. Det är ett välkommet tillskott, inte minst för alla de lärare som arbetar på Ekillaskolan och Centralskolan.

centrum_artikel_host

Idag har de stora bekymmer med att hitta en plats att parkera sin bil på under sin arbetsdag, men det kommer inom kort att förändras. Utöver det kommer även fler som till exempel ska besöka Forum eller utöva någon fritidsaktivitet i närheten att få möjlighet att parkera på kvällstid. Förutom att vi möter behovet av parkeringar i centrala Märsta, så kommer hela parkeringen få en totalrenovering. Det blir en funktionell parkering som fler kan använda och den kommer att bli både snygg och trygg.

Det finns en bred politisk enighet kring denna förbättring, men ett parti har valt att gå en egen väg, Miljöpartiet. Redan under förra året när Kommunfullmäktige beslutade att köpa en angränsande fastighet för att kunna möjliggöra fler parkeringsplatser var deras ståndpunkt tydlig. De motsatte sig visserligen inte själva köpet, men hur de sedan vill använda fastigheten är svår att förstå. I den protokollsanteckning som de lämnade i samband med beslutet kan vi läsa:

”Miljöpartiet anser att hela Märsta utvecklas till ett attraktivt, levande och tryggt, samhälle där historien är bevarad. Området vid Stockholmsvägen, gamla Märsta torg, har gamla anor och var länge samhällets historiska centrum. Där låg Märsta gästgivargård med hästbyten för postdiligensen mellan Stockholm och Uppsala. Senare blev torget den naturliga mötesplatsen för Märstabor med bio, ungdomsgård, bensinmackar och verkstäder.” (Protokollsanteckning vid förvärv, KF 2022-03-31)

Protokollsanteckningen i sin helhet andas ett bakåtsträvande och en oförmåga att driva en politik som har förankring i vilka behov som faktiskt behöver tillgodoses för att kommunen ska utvecklas till en funktionell, modern och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är inte heller första gången som denna oförmåga visar sig, då de också som enda parti valde att inte delta i arbetet med att ta fram den översiktsplan som nu är gällande för Sigtuna kommun.

När ska miljöpartiet i Sigtuna börja föra en politik som är ansvarsfull och relevant för utvecklingen av det moderna Sigtuna kommun? En politik som möter de utmaningar som finns och som samtidigt möter de förväntningar människor som bor, lever och verkar här faktiskt har. Det verkar onekligen som att miljöpartiet har en lång väg att vandra.

  • Olov Holst (M)
    Kommunstyrelsens ordförande

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

mp_tack_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

brobygget_2024
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

centrum_host_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
connys