centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Kommunen bör begränsa privat penninginsamling

I Sigtuna kommun, liksom i andra kommuner strävar politiker, kommunala förvaltningar och andra samhällsaktörer efter att affärscentra och andra knutpunkter ska vara attraktiva, trivsamma och trygga. Det ska vara en positiv upplevelse att besöka kommunens högfrekventerade platser. Stort stöd från invånarna/allmänheten finns för dessa strävanden.

centrum_artikel_host

Sedan ett antal år sker privat penninginsamling alldeles intill entréer till affärer, affärscentra, järnvägsstationer och andra knutpunkter. Politiker, planerare, driftansvariga, näringsidkare och besökare/kunder torde vara mindre belåtna med detta. Och en stor del av allmänheten skulle föredra att slippa ”närpassera” privata penninginsamlare, när de utför sina ärenden. Man upplever inte den attraktion, trivsel och trygghet, som eftersträvades/utlovades, när de besökta miljöerna utformades.

Den privata penninginsamlingen är inget övergående fenomen. Den kommer att fortgå under överskådlig tid. Det är därför dags att behandla den som en företeelse, som bör få en lokal reglering utifrån ordningslagen. Ordningslagen ger en kommun möjlighet att införa ytmässiga begränsningar av vissa aktiviteter. De flesta kommuner har t ex begränsningar mot viss sorts konsumtion på offentlig plats. Sigtuna kommun har det.

Motsvarande kan kommunen besluta om gällande privat penninginsamling. Man kan föreskriva att sådan inte får ske närmare än ett visst antal meter från entréer till affärer, affärscentra, järnvägsstationer och andra högfrekventerade knutpunkter. En sådan föreskrift skulle återställa en del av den attraktivitet, trivsel och trygghet som ursprungligen eftersträvades/utlovades.

Med all sannolikhet skulle de privata penninginsamlarna respektera en ytmässig begränsning. Och den del av allmänheten som vill ge pengar, skulle knappast uppleva det som särskilt mycket besvärligare att göra det.

Sigtuna kommun bör införa en sån här föreskrift.

Jag kan förstå att somliga drar sig för att göra en reglering av det här slaget. Man är medkännande och tycker att det blir drabbande för insamlarna. I så fall skulle en inledande minivariant här i vår kommun kunna vara att införa regleringen i förväg på en plats där penninginsamling inte förekommer ännu – vid handelsplatsen i den kommande stadsdelen Sigtuna stadsängar.

David Lundqvist
enskild S-medlem

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

fritidsbanken_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

centrum_host_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

pantamera_avc_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

brobygget_2024

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

connys_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys
klara_outsider