kyrka_advent _pan

Jag har full förståelse för irritationen

märsta.nu:s chefredaktör och jag har på morgonen haft en mejlkorrespondens om hans JO-anmälan mot Gun Eriksson. Jag fick hjälpa honom att få den skickad även till henne.

centrum_artikel_host

Iskander avslutade sitt senaste mejl med ”En fråga? Du som f d ordförande i KF, är det rätt att bli irriterad på att folkvalda uttalar sig i media?”.
Jag begriper att Iskander bara vill ha mer rubriker att braska med i sitt organ. Så egentligen borde jag inte svara, men kan inte låta bli. Jag gör det med detta debattinlägg.

Ingenting tycks ha meddelats under hand till kommunfullmäktiges ordförande om att en motkandidat skulle föreslås vid valet av KSO. Oppositionens gruppledare kunde inför sammanträdet ha nämnt det till henne vid det informella förmötet med presidiet. Så skedde tydligen inte. En annan möjlighet fanns. Men det är inte känt huruvida kf:s 2:e vice ordförande lämnade information till ordföranden om det före sammanträdet – eller under sammanträdet, när KSO-valpunkten närmade sig. Han borde ha gjort det, om han kände till vad som var på gång.

I kommunallagen står det i fråga om kommunfullmäktige under rubriken ”Offentlighet och ordning vid sammanträdena” att

”39 § Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för ordningen vid sammanträdena.
Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och inte efter tillsägelse rättar sig.”

Jag har full förståelse för att ordföranden blev besviken, när det visade sig att någon hade lagt två valsedlar i urnan, så att det blev 52 avgivna röster i stället för – som det skulle vara – 51. Ordföranden har rätt att förutsätta att ledamöterna klarar av att lägga bara EN röst vid ett val.

Att ordföranden efter detta 52-resultat måste förklara valet ogiltigt och påbjuda en ny omröstning är självklart. Att hon då tillät en ajournering är också självklart.

Att dessutom då tvingas konstatera att någon ledamot under ajourneringen störde ordningen genom att läcka information måste ha varit oerhört irriterande. Med stöd av första meningen i 39 § hade hon all anledning att – för att få bättre ordning i framtiden – säga det hon sa, när sammanträdet återupptogs. Ett fullmäktigepresidium kan ju inte opåtalat låta det som är dess ledningsfunktion respektlöst störas av illvilliga läckor. Så hon gjorde rätt där och har mitt fulla stöd för vad hon sa.

Hade jag själv varit ordförande skulle jag ha uttryckt mig minst lika tydligt, troligen mycket tydligare. Och hade jag – vilket nu inte blev fallet – fått veta vem den illvilliga läckan var, så skulle jag med stöd av 39§, andra meningen, ha sagt till denne/denna på skarpen. Samt, om det inte hade hjälpt, visat ut vederbörande från sammanträdet.

-David Lundqvist
Kommunfullmäktiges ordförande 2006-2010

dackskifte_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

connys_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

centrum_host_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

agy_oppethus

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

moderat_pan_helsida
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

defacto_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

advent_kyrka_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

kyrka_outsider_advent
centrum_outsider_host
pantamera_out
dackskifteoutsider
connys
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
nrh