centrum_panorama_hostshopping

Jag har full förståelse för irritationen

märsta.nu:s chefredaktör och jag har på morgonen haft en mejlkorrespondens om hans JO-anmälan mot Gun Eriksson. Jag fick hjälpa honom att få den skickad även till henne.

centrum_artikel_host

Iskander avslutade sitt senaste mejl med ”En fråga? Du som f d ordförande i KF, är det rätt att bli irriterad på att folkvalda uttalar sig i media?”.
Jag begriper att Iskander bara vill ha mer rubriker att braska med i sitt organ. Så egentligen borde jag inte svara, men kan inte låta bli. Jag gör det med detta debattinlägg.

Ingenting tycks ha meddelats under hand till kommunfullmäktiges ordförande om att en motkandidat skulle föreslås vid valet av KSO. Oppositionens gruppledare kunde inför sammanträdet ha nämnt det till henne vid det informella förmötet med presidiet. Så skedde tydligen inte. En annan möjlighet fanns. Men det är inte känt huruvida kf:s 2:e vice ordförande lämnade information till ordföranden om det före sammanträdet – eller under sammanträdet, när KSO-valpunkten närmade sig. Han borde ha gjort det, om han kände till vad som var på gång.

I kommunallagen står det i fråga om kommunfullmäktige under rubriken ”Offentlighet och ordning vid sammanträdena” att

”39 § Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för ordningen vid sammanträdena.
Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och inte efter tillsägelse rättar sig.”

Jag har full förståelse för att ordföranden blev besviken, när det visade sig att någon hade lagt två valsedlar i urnan, så att det blev 52 avgivna röster i stället för – som det skulle vara – 51. Ordföranden har rätt att förutsätta att ledamöterna klarar av att lägga bara EN röst vid ett val.

Att ordföranden efter detta 52-resultat måste förklara valet ogiltigt och påbjuda en ny omröstning är självklart. Att hon då tillät en ajournering är också självklart.

Att dessutom då tvingas konstatera att någon ledamot under ajourneringen störde ordningen genom att läcka information måste ha varit oerhört irriterande. Med stöd av första meningen i 39 § hade hon all anledning att – för att få bättre ordning i framtiden – säga det hon sa, när sammanträdet återupptogs. Ett fullmäktigepresidium kan ju inte opåtalat låta det som är dess ledningsfunktion respektlöst störas av illvilliga läckor. Så hon gjorde rätt där och har mitt fulla stöd för vad hon sa.

Hade jag själv varit ordförande skulle jag ha uttryckt mig minst lika tydligt, troligen mycket tydligare. Och hade jag – vilket nu inte blev fallet – fått veta vem den illvilliga läckan var, så skulle jag med stöd av 39§, andra meningen, ha sagt till denne/denna på skarpen. Samt, om det inte hade hjälpt, visat ut vederbörande från sammanträdet.

-David Lundqvist
Kommunfullmäktiges ordförande 2006-2010

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

centrum_host_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

connys_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

pantamera_avc_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

brobygget_2024

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
centrum_outsider_host
klara_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys
fritidsbanken_outsider