moderat_sep_pan
Foto: Hyresgästföreningen

Vi behöver nytt styre i Sigtuna kommun – det blir alltmer uppenbart!

Den 31 augusti går Olov Holst till angrepp på mig personligen och på Hyresgästföreningen. Personligen tycker jag att en person som är kommunstyrelsens ordförande inte ska ägna sig åt personangrepp i media. Det är verkligen ett lågvattenmärke!

centrum_artikel_host

Ännu en gång stämplar Olov Holst mig som Socialdemokrat, utan att alls veta vad jag röstar på. Och oavsett vad jag röstar på så har det inget med saken att göra, diskutera i stället sakfrågan, i detta fall bostadspolitiken. Jag beskylls för att driva en bostadspolitik baserad på ideologi, utan att se till helheten.

Låt mig då klargöra att jag och HGF verkligen arbetar för helheten, men att vårt mandat är att företräda hyresgäster. Det vill säga på samma sätt som att en villaförening företräder villaägarna. Och det kan de göra utan att för den skull få en partistämpel. Det är också så det ska vara, man måste kunna stå utanför partipolitiken men ändå ha en åsikt i en specifik sakfråga.

Det skulle vara bra om politiker kunde förstå denna skillnad. Men det är inte första gången i mitt liv som någon, när argumenten tryter, sagt att då är du ju …… och detta innan jag ens själv hade klart för mig vad olika partier hade för program.

Det är en viktig skillnad mellan Olov Holst och mig, jag är beredd att lyssna på alla men OH stänger dörren till HGF. Är det en klok väg att gå? Jag tycker inte det, för att utvecklas måste man kunna lyssna på alla. Det motsatta blir att man stelnar i sin form och förlorar förmågan att tänka nytt. Olov Holst lyssnar inte på oss i HGF, han säger till och med offentligt att hyresgäster är ett problem. Jag tycker att en politiker i den ställningen ska arbeta för alla kommuninnevånare. Men tydligen har jag fel, i alla fall i vår kommun.

Vi i Hyresgästföreningen är inte emot villor eller bostadsrätter. Vi försöker se till vilka behov som finns i samhället, och det är svårt att blunda för det faktum att ca 15-20000 står i kö för en hyresrätt i Sigtuna kommun. Trots det säger vi inte nej till byggande av villor och bostadsrätter, men vi är helt emot att dra ner byggandet av hyresrätter till i princip noll. Det speglar inte på något sätt efterfrågan, apropå detta med att se till helheten som Olov Holst framhåller att han gör.

Även villaägare och bostadsrättsinnehavare kan komma i en situation då man behöver en hyresrätt, det skulle inte skada om man tänkte på det. Barnen ska flytta hemifrån, livspartnern dör eller det blir skilsmässa för att nämna några exempel. Kanske även Olov Holst kan hamna i den situationen, vem vet, livet är fullt med överraskningar.

Och så detta att HGF skulle vara en del i den Socialdemokratiska kampanjorganisationen. Mitt svar på det är att vi är en partipolitiskt obunden organisation men vi är aktiva i bostadspolitiska frågor. Och som bekant så är bostadspolitiken bara en del i ett partis program. En oftast alldeles för liten del med tanke på hur viktigt det är att ha en bostad.

Det påstås att hyresrätterna är roten till problemen i samhället, det är en grov förenkling. Det är bristen på bostäder och åtföljande trångboddhet som skapar problem. Det behövs fler bostäder, som folk har råd med, så att de inte behöver tränga ihop sig i alldeles för små bostäder.
Barnen behöver utrymme för att göra sina läxor och där de kan umgås med sina kompisar.

Istället hänvisas de till gator och torg, vilket tenderar till att skapar problem. Så välkommen Olov Holst att se helheten. Olov Holst påstår att det ensidigt byggts hyresrätter, tittar man i kommunens egen statistik så ser man att det är en grov överdrift.

Och ännu en gång, personangrepp borde Olov Holst sluta med, det slår bara tillbaka.

  • Hans Törnqvist, Hyresgästföreningen i Sigtuna kommun

Här kan du läsa Olov Holsts replik om bostadspolitiken

ungdomsarbete_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

pantamera_avc_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

toppbanner
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

defacto_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

connys_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Liberaler tar kampen för årsrika

Insändare För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

valet2022

Fastighetsavgift = fastighetsskatt på de fattiga

Insändare Olov Holst (M) har i en insändare ställt frågan om Miljöpartiets syn på fastighetsskatten. Miljöpartiet förordar inte att den statliga fastighetsskatten återinförs. Däremot vill Miljöpartiet att taket i den befintliga fastighetsavgiften höjs.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
swedol_outsider
nrh
galan_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_outsider2022
arbete_outsider