eu_valet_panorama
Bergqvist och WesterholmFoto: Pressbild/Liberalerna

Våld mot årsrika

Utsatthet för våld och övergrepp i nära relationer går inte i pension. Tvärtom är det vanligt att problemet blir värre ju äldre man blir. För vissa kan det vara tillfället det börjar, både för offret och förövaren. Det här våldet talas det allt för lite om. När frågorna kommer på tal drar Socialdemokraterna reformerna i långbänk. Att inte ta våld och övergrepp mot äldre på allvar tolkar vi som ren och skär åldersdiskriminering.

centrum_artikel_host

Den som blivit sårbar på grund av ålder och sjukdom kan lättare utnyttjas och kränkas. Det handlar om olika sorters våld, fysiskt, psykiskt, finansiellt och sexuellt, som även människor högt upp i åren kan råka ut för. Vanvård räknas också dit.

Man skäms för att berätta. Man skäms därför att förövarna kan vara en maka eller make, eller söner och döttrar. Inte heller går man till polisen och anmäler sin son eller dotter. Sjukvården när sjukvården ser skadorna riskerar de att inte fångas upp. ”Äldre kan ju ramla och slå sig på olika sätt”. Inget av våra skyddsnät fångar upp den terror som offret blivit utsatt för.

Vår uppgift har alltid varit att föra de individers talan som har svårt att göra sig hörda. Liberalerna tänker därför fortsätta arbetet med att sätta äldrevåldet på agendan.

Världshälsoorganisationen WHO ser allvarligt på våld och övergrepp mot årsrika i nära relationer och har klassat det som ett folkhälsoproblem eftersom det är så vanligt. WHO bekräftar även att det är en form av åldersdiskriminering.

Liberalernas kamp för individen och rivande av fördomsfulla hinder har gjort Sverige till ett rikt och humant land. Ska vi fortsätta vara det måste våldet mot årsrika och åldersdiskriminering bekämpas. Det vi behöver är en kartläggning om våld och övergrepp mot årsrika i nära relationer värd namnet om hur vanligt problemet är idag. Att lyfta problemet, ge information vart man kan vända sig är ytterligare ett steg.

Det har man infört på Gotland med goda resultat och borde införas över hela landet. Lyckosamma exempel får inte stanna lokalt utan behöver komma alla till del, oavsett vart man bor i landet.

Från regeringens sida hänvisar man hela tiden till att det är ett pågående arbete på regeringskansliet. Det duger inte. Konkreta åtgärder krävs här och nu. Den som är utsatt för våld kan inte vänta.

  • Barbro Westerholm (L), Talesperson för årsika
  • Pernilla Bergqvist (L), Gruppledare och toppkandidat för Liberalerna i Sigtuna kommun
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

seniormassa_pan
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eldsjal2024_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

bygdensdag_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_host_helsida
mp_helsida_eu

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

pantamera_avc_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

connys_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nationaldag_outsider
seniormassa_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys
eldsjal2024_out
eu_valet_outsider
bygdensdag_outsider
nrh_sigtuna