defacto_pan2020
Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Upp till bevis, Gill Brodin

När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun behöver inte fler fluffiga planer, program och hyllvärmare med mål som inte efterlevs. Nu behövs styrdokument med konkreta åtgärder utifrån kommunens ansvar för klimat och miljö.

När orden tryter anklagar Brodin andra för lögner. Så, upp till bevis, Brodin! Var finns konkreta exempel på dokumentation av de åtgärder kommunen säger sig ha genomfört? Var hittar vi kommunens koldioxidbudget? Var hittar vi sammanställningen av genomförda åtgärder för att minska utsläppen för att nå Parisavtalet? Trots Brodins ordrika replik så kvarstår faktum att det saknas dokumentation för att åtgärder verkligen genomförts. De kommuninvånare som vill ta del av vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med Parisavtalet blir lurade. Det är ytterst allvarligt när kommuner lämnar oriktiga uppgifter till sammanställningar och vi kan bara hoppas att detta är en engångsföreteelse.

Exemplen på åtgärder i Brodins replik tillhör en lägstanivå som är norm i högre rankade kommuner. Brodin tar även upp åtgärder som Sveriges kommuner är skyldiga att ha, som den statligt finansierade Energi- och klimatrådgivningen som vänder sig till privatpersoner och organisationer. Det ändrar inte faktumet att kommunen saknar ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten.

Ingen skugga ska falla över kommunens tjänstepersoner. De som är kvar gör ett utmärkt arbete utifrån givna förutsättningar. Avsaknaden av en tydlig politisk prioritering och bristen på ekonomiska resurser gör inte arbetet enkelt.

Miljöpartiet är berett att ta ansvar för att höja ambitionsnivån i kommunens klimat- och miljöarbete utifrån realistiska och sanningsenliga underlag. Nu krävs konkreta åtgärder och tillräckliga resurser så att tjänstepersonerna ges förutsättningar att göra ett bra jobb och vill stanna kvar i kommunen.

  • Jan Franzén och Tove Björlin
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Läs mer: Gill Brodins replik på MP om hållbarhet

moderat_pan_helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

oppethus_helsida_2023
defacto_helsida
höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

humbacken_helsida

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

centrum_host_helsida

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

pantamera_out
swedol_outsider
oppethus_agy_2023_outsider
connys
humbacken_outsider
nrh
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider