eldsjal2024_pan
Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Upp till bevis, Gill Brodin

När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun behöver inte fler fluffiga planer, program och hyllvärmare med mål som inte efterlevs. Nu behövs styrdokument med konkreta åtgärder utifrån kommunens ansvar för klimat och miljö.

När orden tryter anklagar Brodin andra för lögner. Så, upp till bevis, Brodin! Var finns konkreta exempel på dokumentation av de åtgärder kommunen säger sig ha genomfört? Var hittar vi kommunens koldioxidbudget? Var hittar vi sammanställningen av genomförda åtgärder för att minska utsläppen för att nå Parisavtalet? Trots Brodins ordrika replik så kvarstår faktum att det saknas dokumentation för att åtgärder verkligen genomförts. De kommuninvånare som vill ta del av vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med Parisavtalet blir lurade. Det är ytterst allvarligt när kommuner lämnar oriktiga uppgifter till sammanställningar och vi kan bara hoppas att detta är en engångsföreteelse.

Exemplen på åtgärder i Brodins replik tillhör en lägstanivå som är norm i högre rankade kommuner. Brodin tar även upp åtgärder som Sveriges kommuner är skyldiga att ha, som den statligt finansierade Energi- och klimatrådgivningen som vänder sig till privatpersoner och organisationer. Det ändrar inte faktumet att kommunen saknar ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten.

Ingen skugga ska falla över kommunens tjänstepersoner. De som är kvar gör ett utmärkt arbete utifrån givna förutsättningar. Avsaknaden av en tydlig politisk prioritering och bristen på ekonomiska resurser gör inte arbetet enkelt.

Miljöpartiet är berett att ta ansvar för att höja ambitionsnivån i kommunens klimat- och miljöarbete utifrån realistiska och sanningsenliga underlag. Nu krävs konkreta åtgärder och tillräckliga resurser så att tjänstepersonerna ges förutsättningar att göra ett bra jobb och vill stanna kvar i kommunen.

  • Jan Franzén och Tove Björlin
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Läs mer: Gill Brodins replik på MP om hållbarhet

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

eldsjal2024_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

connys_helsida
aldreomsorg_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

steningekompani_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

pantamera_avc_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

storemore_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

spedition_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

centrum_host_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

storemore_out
outsider_aldreomsorg
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
eldsjal2024_out
spedition_outsider
stentekompani_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
connys