centrum_panorama_hostshopping
Holst och WeibullFoto: Moderaterna

Trafiksäkerhetsåtgärder i kommunen redan igångsatta

I en artikel påtalar Marie Axelsson behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Stora gatan, öster om busstorget i Sigtuna stad. Ett lovvärt initiativ men Axelsson är i detta fall sent ute.

centrum_artikel_host

Kommunledningen har redan för två veckor sedan initierat ett arbete för att stärka trafiksäkerheten, inte bara på Stora gatan, utan på flera ställen i kommunen.

Kommunledningen har under en tid tagit del av flera synpunkter på bristande trafiksäkerhet. Vi har tagit dessa synpunkter på allvar och därför givit ansvarig förvaltning i uppdrag att analysera problemen och komma med förslag på lösningar. Vi har också påtalat vikten av snabba åtgärder där gående är särskilt utsatta.

De ställen som kommer ses över i ett första skede är Stora gatan öster om busstorget, Uppsalavägen från Pilsborondellen till busstorget, Prästgatan mellan Uppsalavägen och Sankt Persgatan, en sträcka med övergångsställe på Valstavägen, ett livligt frekventerat gångstråk över Arenbergavägen samt en busshållplats vid Granby där arbeten redan pågår.

Övergripande för hela kommunen är att hastighetsbegränsningarna ska ses över och en gemensam hastighetsplan tas fram. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att kommunen kan sätta hastigheterna på de egna vägarna, men det är bara polisen som har rätt till trafikövervakning och möjligheten att lagföra överträdelser av hastighetsbegränsningarna.

I artikeln säger Marie Axelsson att de nuvarande bristerna går att åtgärda ganska enkelt. Riktigt så enkelt är det sällan med åtgärder som rör trafiken i kommunen. En rad hänsyn måste tas och flera instanser ska säga sitt. När det gäller fartdämpande åtgärder måste till exempel hänsyn tas till såväl blåljusfordon som kollektivtrafik. Går det att sätta in vissa åtgärder snabbt kommer vi självfallet göra det. Det kan exempelvis innefatta blinkande skyltar som visar hur fort du som bilist kör vid en viss punkt. En sådan åtgärd är redan initierad och kommer förhoppningsvis på plats redan inom kort. Andra åtgärder som till exempel vägbulor är mer komplicerade och kan ta längre tid då fler parter måste komma till tals.

Trafiksäkerheten står högt på kommunledningens agenda och vi är noga med att lyssna på invånarna. Just därför är arbetet med att åtgärda bristerna i trafiksäkerheten högt prioriterade och redan igångsatta.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Mats Weibull (M), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande bygg- och miljönämnden

Marie Axelsson om Stora gatan

Inskränkt frihet för vem?

Insändare Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

defacto_helsida
pantamera_avc_helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

centrum_host_helsida
moderat_pan_helsida
höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

ica_helsida

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

connys_helsida
yrkesutbildning

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
nrh
ridskola_2020_outsider
ica_outsider
swedol_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host