centrum_panorama_hostshopping
Pernilla Bergqvist (L)Foto: Pressbild

Skolan först för Liberalerna

En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

centrum_artikel_host

Kommunledningen har gjort stora satsningar på skolan under den här mandatperioden med bland annat ökade resurser till fler behöriga lärare, förbättrad arbetsmiljö och en ny modell för elever i behov av särskilt stöd. Dessutom har vi nu våra Sociala team på alla kommunala skolor. De har visat sig vara en framgång för ökad trygghet och studiero samtidigt som de avlastar våra lärare. Fler kuratorer och psykologer har anställts i en kraftsamling för att främja psykisk hälsa. Resurser har lagts på läsning och språkutvecklande arbetssätt inom ramen för Framtidens skolbibliotek, utbyggnad av förskolebibliotek och i ett projekt med Skolverket kring nyanländas lärande. Detta har redan börjat ge resultat även om pandemin saktat ned utvecklingstakten. Vi har också investerat i nya moderna skolbyggnader och upprustning av förskole- och skolgårdar.

Framöver vill vi fortsätta prioritera det lokala skolutvecklingsprogrammet med fokus på kunskap, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare med rätt kompetens. Det är viktigt att vi håller i det vi påbörjat och därför vill vi främst fortsätta stärka och utveckla det arbete som redan är igång. Det gäller bland annat våra sociala team, modellen för elever i behov av särskilt stöd, förbättrad arbetsmiljö, fler behöriga lärare, skolbibliotek och fler tryckta läroböcker av hög kvalitet. Vi måste också fortsätta utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

Men vi har även några nyheter framöver och det handlar om att vi vill starta ett pilotprojekt kring tvålärarsystem samt inrätta akutskolor. Nationell statistik visar att allt fler av lärarna blir utsatta för våld, hot och trakasserier och att var tredje elev upplever att det inte är tillräcklig ordning i sitt klassrum och på sin skola. Elever behöver kunna tas om hand så att de inte orsaker oordning eller själva halkar efter i skolan. För att möta denna utmaning har Stockholm och Göteborg därför inrättat akutskolor, där elever som behöver flyttas från sin ordinarie skola kan fångas upp och mötas av rätt kompetens och tillräckligt stöd. Liberalerna vill avsätta nationella resurser för uppbyggnad av akutskolor i hela landet och därmed även här i Sigtuna kommun.

Detta är några exempel på vad Liberalerna vill göra i Sigtuna kommun kommande mandatperiod om vi får väljarnas förtroende. För oss börjar ett tryggt och fritt liv med en bra skolgång. Därför kommer vi alltid prioritera skolan först.

Pernilla Bergqvist (L)
Gruppledare och ordförande i barn-och ungdomsnämnden

Inskränkt frihet för vem?

Insändare Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

yrkesutbildning
ica_helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

moderat_pan_helsida

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

defacto_helsida
centrum_host_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_outsider_host
swedol_outsider
ica_outsider
nrh
connys
pantamera_out
ridskola_2020_outsider