moderat_sep_pan
Pernilla Bergqvist (L)Foto: Pressbild

Skolan först för Liberalerna

En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

centrum_artikel_host

Kommunledningen har gjort stora satsningar på skolan under den här mandatperioden med bland annat ökade resurser till fler behöriga lärare, förbättrad arbetsmiljö och en ny modell för elever i behov av särskilt stöd. Dessutom har vi nu våra Sociala team på alla kommunala skolor. De har visat sig vara en framgång för ökad trygghet och studiero samtidigt som de avlastar våra lärare. Fler kuratorer och psykologer har anställts i en kraftsamling för att främja psykisk hälsa. Resurser har lagts på läsning och språkutvecklande arbetssätt inom ramen för Framtidens skolbibliotek, utbyggnad av förskolebibliotek och i ett projekt med Skolverket kring nyanländas lärande. Detta har redan börjat ge resultat även om pandemin saktat ned utvecklingstakten. Vi har också investerat i nya moderna skolbyggnader och upprustning av förskole- och skolgårdar.

Framöver vill vi fortsätta prioritera det lokala skolutvecklingsprogrammet med fokus på kunskap, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare med rätt kompetens. Det är viktigt att vi håller i det vi påbörjat och därför vill vi främst fortsätta stärka och utveckla det arbete som redan är igång. Det gäller bland annat våra sociala team, modellen för elever i behov av särskilt stöd, förbättrad arbetsmiljö, fler behöriga lärare, skolbibliotek och fler tryckta läroböcker av hög kvalitet. Vi måste också fortsätta utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

Men vi har även några nyheter framöver och det handlar om att vi vill starta ett pilotprojekt kring tvålärarsystem samt inrätta akutskolor. Nationell statistik visar att allt fler av lärarna blir utsatta för våld, hot och trakasserier och att var tredje elev upplever att det inte är tillräcklig ordning i sitt klassrum och på sin skola. Elever behöver kunna tas om hand så att de inte orsaker oordning eller själva halkar efter i skolan. För att möta denna utmaning har Stockholm och Göteborg därför inrättat akutskolor, där elever som behöver flyttas från sin ordinarie skola kan fångas upp och mötas av rätt kompetens och tillräckligt stöd. Liberalerna vill avsätta nationella resurser för uppbyggnad av akutskolor i hela landet och därmed även här i Sigtuna kommun.

Detta är några exempel på vad Liberalerna vill göra i Sigtuna kommun kommande mandatperiod om vi får väljarnas förtroende. För oss börjar ett tryggt och fritt liv med en bra skolgång. Därför kommer vi alltid prioritera skolan först.

Pernilla Bergqvist (L)
Gruppledare och ordförande i barn-och ungdomsnämnden

connys_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

centrum_sommar2022_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

ungdomsarbete_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

toppbanner
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

defacto_helsida
valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Liberaler tar kampen för årsrika

Insändare För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

valet2022

Fastighetsavgift = fastighetsskatt på de fattiga

Insändare Olov Holst (M) har i en insändare ställt frågan om Miljöpartiets syn på fastighetsskatten. Miljöpartiet förordar inte att den statliga fastighetsskatten återinförs. Däremot vill Miljöpartiet att taket i den befintliga fastighetsavgiften höjs.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
centrum_sommar_outsider2022
arbete_outsider
galan_outsider
nrh
pantamera_out
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider