sap_feb_pan
Pernilla Bergqvist (L)Foto: Pressbild

Skolan först för Liberalerna

En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

centrum_artikel_host

Kommunledningen har gjort stora satsningar på skolan under den här mandatperioden med bland annat ökade resurser till fler behöriga lärare, förbättrad arbetsmiljö och en ny modell för elever i behov av särskilt stöd. Dessutom har vi nu våra Sociala team på alla kommunala skolor. De har visat sig vara en framgång för ökad trygghet och studiero samtidigt som de avlastar våra lärare. Fler kuratorer och psykologer har anställts i en kraftsamling för att främja psykisk hälsa. Resurser har lagts på läsning och språkutvecklande arbetssätt inom ramen för Framtidens skolbibliotek, utbyggnad av förskolebibliotek och i ett projekt med Skolverket kring nyanländas lärande. Detta har redan börjat ge resultat även om pandemin saktat ned utvecklingstakten. Vi har också investerat i nya moderna skolbyggnader och upprustning av förskole- och skolgårdar.

Framöver vill vi fortsätta prioritera det lokala skolutvecklingsprogrammet med fokus på kunskap, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare med rätt kompetens. Det är viktigt att vi håller i det vi påbörjat och därför vill vi främst fortsätta stärka och utveckla det arbete som redan är igång. Det gäller bland annat våra sociala team, modellen för elever i behov av särskilt stöd, förbättrad arbetsmiljö, fler behöriga lärare, skolbibliotek och fler tryckta läroböcker av hög kvalitet. Vi måste också fortsätta utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

Men vi har även några nyheter framöver och det handlar om att vi vill starta ett pilotprojekt kring tvålärarsystem samt inrätta akutskolor. Nationell statistik visar att allt fler av lärarna blir utsatta för våld, hot och trakasserier och att var tredje elev upplever att det inte är tillräcklig ordning i sitt klassrum och på sin skola. Elever behöver kunna tas om hand så att de inte orsaker oordning eller själva halkar efter i skolan. För att möta denna utmaning har Stockholm och Göteborg därför inrättat akutskolor, där elever som behöver flyttas från sin ordinarie skola kan fångas upp och mötas av rätt kompetens och tillräckligt stöd. Liberalerna vill avsätta nationella resurser för uppbyggnad av akutskolor i hela landet och därmed även här i Sigtuna kommun.

Detta är några exempel på vad Liberalerna vill göra i Sigtuna kommun kommande mandatperiod om vi får väljarnas förtroende. För oss börjar ett tryggt och fritt liv med en bra skolgång. Därför kommer vi alltid prioritera skolan först.

Pernilla Bergqvist (L)
Gruppledare och ordförande i barn-och ungdomsnämnden

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

skridskodisco_helsida
centrum_host_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

steningekompani_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

funkisfest_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

spedition_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

pantamera_avc_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

connys_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

sportlov
fritidsbanken_sportlov

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

foraldranatverk_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

foraldranatverk_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
connys
spedition_outsider
ridskola_2020_outsider
skridskodisco_outsider
stentekompani_outsider
funkisfest_outsider
pantamera_out