eldsjal2024_pan
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Sigtunaborna värda bättre hemtjänst!

Missnöjet över kommunens hemtjänst jäser hos såväl brukare som anställda. Även omsorgshandläggare på kommunen är medvetna om problemen. Förra året fick kommunen in 332 avvikelserapporter angående de två privata hemtjänstföretagen.

centrum_artikel_host

Hittills i år är antalet avvikelser 255. Adeocare har 210 brukare, 88 avvikelser förra året och 58 hittills i år. Olivia har 245 brukare, 244 avvikelser förra året och 197 i år. Mörkertalet är förmodligen stort, då många av brukarna inte orkar skriva, än mindre mejla, en rapport. I Sigtuna var det det färre (75 procent) av hemtjänstbrukarna som uppgav att de var nöjda med sin vård 2022 jämfört med i slutet av förra mandatperioden (84 procent). Det är en lägre andel än i riket i stort, i hela landet uppgav 86 procent att de var nöjda 2022. Avvikelserna är för många för att brukarna ska känna sig trygga. Många vittnar om oro och ängslan om huruvida, och när, hemtjänstpersonalen ska komma och ge dem den utlovade, nödvändiga och schemalagda hjälp de har rätt till. Och betalar för. Ansvariga politiker, vilka de nu är efter valet, bör på allvar åtgärda dessa missförhållanden. Kommuninvånarna förtjänar en väl fungerande hemtjänst!

  • Maud Werner, Märstabo

Svar från Olivia Hemomsorg och Adeocare: 
Som vi i tidigare replik betonat så är vi stolta över det arbete som sker. Vi jobbar fortlöpande med kompetensutveckling av våra medarbetare och vår verksamhet och ser också att det arbetet gett resultat.

Kanske är det viktigt att förtydliga vad en avvikelse är, ett led i förbättringsarbetet och en signal om öppenhet i organisationen och att vi uppmuntrar medarbetare att skriva avvikelser när en insats inte blir utförd enligt beställning. Vilket kan bero på en mängd orsaker som försening vid annan insats, att kunden inte önskar insatsen den dagen, sjukdom m.m.

  • Patrick Livijn, VD Adeocare, och Lasse Camehagen, VD Olivia Hemomsorg
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

steningekompani_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

centrum_host_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

storemore_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

eldsjal2024_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
mp_eu_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
stentekompani_outsider
storemore_out
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
connys