galan_panorama
Foto: Centerpartiet

MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

centrum_artikel_host

I Aktuell Hållbarhets miljöranking har kommunen i snitt legat på 27:e plats över åren. I år hamnade kommunen på plats 101. Miljöfrågan är högt prioriterad i kommunens verksamheter. Olyckligt nog har kommunen inte svarat på alla frågor vilket krävs för att få poäng. Det finns ingenting som säger att kommunen s k a svara på alla frågor som skickas ut, det är frivilligt. Däremot kan även jag tycka att det är bra om vi faktiskt svarar för att ge en alla invånare en rättvisande bild av kommunens arbete.

I rankingen finns det med statistik inom klimatområdet som inte funnits med i tidigare mätningar. Till exempel mäts nu koldioxidutsläpp per invånare. Där ligger Sigtuna kommun mycket högt p g a transporter och arbetsmaskiner vid Arlanda, som kommunen inte kan påverka.

Sigtuna har tio naturreservat mot exempelvis två i Täby, två i Danderyd, fyra i Sollentuna o s v. Vad är det egentligen vi är sämst på – att skapa naturreservat eller att ta så mycket land i anspråk som möjligt?

Vi har planerings- och kunskapsunderlag för Grön infrastruktur enligt Boverkets modell. Det är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning. Ett hållbart energisystem bygger på förnybar energi och minskad energianvändning. Genom energi- och klimatrådgivningen erbjuder Sigtuna kommun gratis och opartisk rådgivning till såväl privatpersoner som organisationer samt små och mellanstora företag i kommunen.

Kommunen främjar en minskad energianvändning i den fysiska planeringen genom att prioritera bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära lägen samt att verka för att hållbara transportval ska vara attraktiva. Kommunens strategiska inriktningar för klimatsmart samhällsplanering, byggnation och energi samt resor och transporter, beskrivs också i Plan för Klimatsmart Sigtuna.
Från jordbruksmarkerna får vi mat, energi och andra förnödenheter.

Jordbrukslandskapen hyser dessutom ytterligare en mängd värden, bland annat för biologisk mångfald, kulturmiljö och rekreation. Jordbruksmark har tagits fram i den fysiska planeringen för att ge stöd i hur Sigtuna kommun ska växa strategiskt och hållbart med hänsyn till värdena i jordbruksmarker och jordbrukslandskap. Till detta kan läggas arbetet med den nya skogsbruksplanen.
Sigtuna kommun följer de högt ställda klimat- och miljömålen och arbetar aktivt med dessa frågor. Det handlar om ett långsiktigt och grundligt arbete som gör skillnad, och inte snabba symbolåtgärder av den sort MP brukar förespråka.
Jag vill avsluta med att bemöta MP:s rader om att ”kommunen påstår sig ha”. Det är ganska osmakligt att i en insändare ge sig på kommunens tjänstepersoner på detta sätt. Det tar jag helt avstånd ifrån.

  • Gill Brodin (C), Ordförande Agenda 2030 utskottet
    Vice ordförande Bygg och Miljönämnden

Läs mer: Kommunens klimatarbete är ett luftslott

pantamera_avc_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

ungdomsarbete_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

toppbanner
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

connys_helsida
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

defacto_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Liberaler tar kampen för årsrika

Insändare För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

valet2022

Fastighetsavgift = fastighetsskatt på de fattiga

Insändare Olov Holst (M) har i en insändare ställt frågan om Miljöpartiets syn på fastighetsskatten. Miljöpartiet förordar inte att den statliga fastighetsskatten återinförs. Däremot vill Miljöpartiet att taket i den befintliga fastighetsavgiften höjs.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
nrh
connys
pantamera_out
centrum_sommar_outsider2022
ridskola_2020_outsider
galan_outsider
arbete_outsider