galan_panorama
Tove BjörlinFoto: NewFace/Jeanette Sundin

MP enda parti med politik för djuren

Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

centrum_artikel_host

Varje år skräms, skadas och dör husdjur, hästar och boskap på grund av fyrverkerier och smällare. Vilda djur flyr i panik. Miljöpartiet har lagt förslag i kommunfullmäktige om begränsningar av fyrverkerier. Djur och djurägare i vår kommun ska känna sig trygga, även på nyårsafton.

Importerat kött i skolmatsalen?
Maten som serveras i skolor och på äldreboenden ska komma från djur som har haft det bra. Djur med rätt till utevistelse och bete och som transporterats så kort som möjligt. Produkter från djur som behandlats på ett sätt som är förbjudet i Sverige inte ska kunna serveras i kommunens verksamheter. Höga djurskyddskrav på livsmedel som kommunen köper går hand i hand med fördelar för miljö och klimat – en nödvändighet för att uppnå kommunens miljö- och klimatmål.

Sverige har en bra djurskyddslag med krav på att djur har rätt till naturligt beteende. Djurhållning som inte lever upp till djurskyddslagens krav, som hönor som hålls i burar, ska avskaffas. Plågsamma bedövningsmetoder vid slakt måste få ett stopp.

Hjälp våldsutsatta med husdjur
Det finns ett samband mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. Att lämna en våldsam relation är svårt och för den som har djur är det ännu svårare. Hotbilden är som störst när den våldsutsatta lämnar relationen. Det är ovanligt att skyddade boenden tar emot djur, men att lämna kvar sitt husdjur är för många otänkbart. Det gör att många stannar kvar i relationen för att skydda djuret. Miljöpartiet arbetar för att fler skyddade boenden ska ta emot husdjur och för utbildningsinsatser för yrkesgrupper som har kontakt med våldsutsatta och deras djur.

Bäst politik för djuren
Miljöpartiet är det enda parti som har tagit fram ett djurpolitiskt program. När organisationen Djurens Rätt granskar partiernas politik står Miljöpartiet som vinnare – både i granskningen av förd politik och löften inför kommande mandatperiod.

Politiker har makten att fatta beslut som förbättrar livet för miljontals djur. Du har makten att välja dem.

  • Tove Björlin
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun
toppbanner
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

ungdomsarbete_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

pantamera_avc_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

connys_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

defacto_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Liberaler tar kampen för årsrika

Insändare För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

valet2022

Fastighetsavgift = fastighetsskatt på de fattiga

Insändare Olov Holst (M) har i en insändare ställt frågan om Miljöpartiets syn på fastighetsskatten. Miljöpartiet förordar inte att den statliga fastighetsskatten återinförs. Däremot vill Miljöpartiet att taket i den befintliga fastighetsavgiften höjs.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

galan_outsider
centrum_sommar_outsider2022
pantamera_out
nrh
swedol_outsider
connys
arbete_outsider
ridskola_2020_outsider