moderat_pan_nov
Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Minska sårbarheten för företagare i Sigtuna kommun

Efter en efterlängtad vår och sommar där vi har kunnat resa och träffas utan begränsande pandemirestriktioner är effekterna av att vi har ett krig som pågår i vår närhet uppenbara.

centrum_artikel_host

Vi ser tydliga tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, där de flesta av oss kommer att behöva dra ner på utgifter för att pengarna ska räcka. Globalt har riskerna för en allvarlig livsmedelskris ökat dramatiskt och i Europa kommer den fortsatta bristen på energi i vinter få genomgripande konsekvenser för hushåll och företag, trots att vi i Sverige bidrar med en stor och viktig export av energi. De sämre tider som väntar i vinter, och sannolikt även längre fram, kan leda till att flera företag tvingas att friställa personal, eller gå i konkurs. Trots detta har jobb och företagande nästintill varit en icke-fråga i valrörelsen.

Vårt näringsliv är sårbart
Vi har en fantastisk resurs av kreativa företagare i kommunen, inte minst småföretagare. Innovativa företagare bidrar med lösningar vi behöver för att klara samhällsutmaningar på både på kort och lång sikt. Men kommunens näringsliv har en allvarlig sårbarhet som inte minst blev tydlig under pandemin, då Sigtuna var en av de kommuner i landet som drabbades extra hårt av arbetslöshet. Sårbarheten beror på att en mycket stor andel av alla jobb i kommunen är beroende av att flygen lyfter på Arlanda.

Ca 30% av alla jobb i kommunen finns i transport- och magasinering, vilket är sex gånger högre än riksgenomsnittet. De fem vanligaste yrkena i kommunen är alla knutna till den branschen. Vi har också dubbelt så många jobb inom hotell- och restaurangbranschen som i landet i övrigt (se Företagsfakta Sigtuna Kommun, utgiven av Företagarna, mars 2022). Till det kan vi lägga alla jobb inom handel som gynnas av turism och besöksindustrin. Många av oss i kommunen jobbar med andra ord i branscher som drabbas extra hårt när det är sämre tider, då vi måste spara in på resor, restaurangbesök, handel och hotellnätter.

Vi behöver också påminna oss om att vi lever i en ekonomi där stora och viktiga industri- och jordbruksområden allt oftare, och med allt mer katastrofala konsekvenser, drabbas av skadliga värmeböljor, långvarig torka, bränder eller omfattande översvämningar. Följden blir komponentbrist, livsmedelsbrist, svikande kundunderlag och tuffare förutsättningar för företag, även i vår kommun.

Frågan om trygghet måste breddas
Den trygghet och välfärd vi vant oss vid i Sverige är beroende av att vi har jobb att gå till, att många vågar ta steget att starta företag och anställa fler när det går bra, att vi kan skaffa oss utbildning som leder vidare i arbetslivet. Kort och gott, att vi kan försörja oss och sträcka oss mot våra visioner, mål och drömmar. Den ensidiga trygghetsdebatten om “brott och straff” skymmer dock sikten för det som gör att vi faktiskt kan prata om en trygghet som är hotad av våld där vi bor och arbetar. Det kriminella våldet är ett allvarligt samhällsproblem, men det betyder inte att vi kan släppa greppet om hur vi skapar bättre möjligheter för jobb och företagande. I ett läge där vi på grund av krig i ett grannland är på väg in i en lågkonjunktur behöver frågan om trygghet breddas.

En grön vision för minskad sårbarhet
Istället för att förvärra situationen och tränga in allt fler av kommunens företag och jobb i en bransch med stora framtida osäkerheter – genom att bygga ut Arlanda med en fjärde bana och knyta fler företag till flyget som Moderaterna och andra partier föreslår – behöver vi göra strategiska satsningar för att öka mångfalden av branscher och företagare, och bryta enfalden i kommunledningens näringslivspolitik.

För Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun är det centralt att driva en ansvarsfull politik som ger förutsättningar för ett robust och nyskapande företagande i kommunen. När de andra partierna i stort sett verkar ha släppt ansvaret i den frågan, tänker vi inte titta bort. Inga politiska mål om trygghet, vård, skola, omsorg och brottsbekämpning, kommer kunna nås om vi inte också skapar förutsättningar för ett mer motståndskraftigt och mångsidigt näringsliv där företag kan utvecklas i takt med de stora och snabba förändringar vi står inför.

Så vad kan vi göra?
Miljöpartiet kommer att arbeta för att långsiktigt minska näringslivets sårbarhet i vår kommun.

  • Vi behöver skapa förutsättningar för jobbskapande i nya växande branscher.
  • Vi behöver ge alla företagare och branscher goda möjligheter att tackla utmaningar med innovativa lösningar, energieffektivisering och minskat beroende av fossil energi.
  • Vi behöver kraftfulla styrmedel för att skapa framtidstro där företag ges tydliga och långsiktiga förutsättningar att utvecklas och stärka sin konkurrenskraft – att införa en koldioxidbudget som visar hur kommunens utsläpp ska minska är nödvändigt.
  • Vi behöver dra nytta av kommunens närhet till världsledande universitet i Uppsala och Stockholm, och den potential för nyskapande som det ger. Här måste vi göra mer än att bara satsa på fler jobb inom flyg- och lagerbranschen.
  • Vi behöver stärka kommunens samverkan med företag och yrkesutbildning för att bygga upp ny kunskap och kompetens som kan möta framtida arbetskraftsbehov.

Att låta gårdagens utveckling fortsätta, när vi behöver tänka nytt och vända en utveckling som leder till en allt högre grad av risk och sårbarhet för kommunens företagare – det är motsatsen till ansvarsfullt ledarskap. Att bara fokusera på “mer av samma” är en visionsfattig, slapp och ansvarslös politik som innebär en ökad ekonomisk otrygghet framöver. För oss alla. Kommunanställda, anställda i näringslivet och företagare.

  • Lowe Börjeson
    Kandidat till kommunfullmäktige, Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Inskränkt frihet för vem?

Insändare Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

centrum_host_helsida
connys_helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

defacto_helsida
moderat_pan_helsida
höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

pantamera_avc_helsida

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

yrkesutbildning
ica_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_outsider_host
nrh
pantamera_out
swedol_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
ica_outsider