galan_panorama
Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Minska sårbarheten för företagare i Sigtuna kommun

Efter en efterlängtad vår och sommar där vi har kunnat resa och träffas utan begränsande pandemirestriktioner är effekterna av att vi har ett krig som pågår i vår närhet uppenbara.

centrum_artikel_host

Vi ser tydliga tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, där de flesta av oss kommer att behöva dra ner på utgifter för att pengarna ska räcka. Globalt har riskerna för en allvarlig livsmedelskris ökat dramatiskt och i Europa kommer den fortsatta bristen på energi i vinter få genomgripande konsekvenser för hushåll och företag, trots att vi i Sverige bidrar med en stor och viktig export av energi. De sämre tider som väntar i vinter, och sannolikt även längre fram, kan leda till att flera företag tvingas att friställa personal, eller gå i konkurs. Trots detta har jobb och företagande nästintill varit en icke-fråga i valrörelsen.

Vårt näringsliv är sårbart
Vi har en fantastisk resurs av kreativa företagare i kommunen, inte minst småföretagare. Innovativa företagare bidrar med lösningar vi behöver för att klara samhällsutmaningar på både på kort och lång sikt. Men kommunens näringsliv har en allvarlig sårbarhet som inte minst blev tydlig under pandemin, då Sigtuna var en av de kommuner i landet som drabbades extra hårt av arbetslöshet. Sårbarheten beror på att en mycket stor andel av alla jobb i kommunen är beroende av att flygen lyfter på Arlanda.

Ca 30% av alla jobb i kommunen finns i transport- och magasinering, vilket är sex gånger högre än riksgenomsnittet. De fem vanligaste yrkena i kommunen är alla knutna till den branschen. Vi har också dubbelt så många jobb inom hotell- och restaurangbranschen som i landet i övrigt (se Företagsfakta Sigtuna Kommun, utgiven av Företagarna, mars 2022). Till det kan vi lägga alla jobb inom handel som gynnas av turism och besöksindustrin. Många av oss i kommunen jobbar med andra ord i branscher som drabbas extra hårt när det är sämre tider, då vi måste spara in på resor, restaurangbesök, handel och hotellnätter.

Vi behöver också påminna oss om att vi lever i en ekonomi där stora och viktiga industri- och jordbruksområden allt oftare, och med allt mer katastrofala konsekvenser, drabbas av skadliga värmeböljor, långvarig torka, bränder eller omfattande översvämningar. Följden blir komponentbrist, livsmedelsbrist, svikande kundunderlag och tuffare förutsättningar för företag, även i vår kommun.

Frågan om trygghet måste breddas
Den trygghet och välfärd vi vant oss vid i Sverige är beroende av att vi har jobb att gå till, att många vågar ta steget att starta företag och anställa fler när det går bra, att vi kan skaffa oss utbildning som leder vidare i arbetslivet. Kort och gott, att vi kan försörja oss och sträcka oss mot våra visioner, mål och drömmar. Den ensidiga trygghetsdebatten om “brott och straff” skymmer dock sikten för det som gör att vi faktiskt kan prata om en trygghet som är hotad av våld där vi bor och arbetar. Det kriminella våldet är ett allvarligt samhällsproblem, men det betyder inte att vi kan släppa greppet om hur vi skapar bättre möjligheter för jobb och företagande. I ett läge där vi på grund av krig i ett grannland är på väg in i en lågkonjunktur behöver frågan om trygghet breddas.

En grön vision för minskad sårbarhet
Istället för att förvärra situationen och tränga in allt fler av kommunens företag och jobb i en bransch med stora framtida osäkerheter – genom att bygga ut Arlanda med en fjärde bana och knyta fler företag till flyget som Moderaterna och andra partier föreslår – behöver vi göra strategiska satsningar för att öka mångfalden av branscher och företagare, och bryta enfalden i kommunledningens näringslivspolitik.

För Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun är det centralt att driva en ansvarsfull politik som ger förutsättningar för ett robust och nyskapande företagande i kommunen. När de andra partierna i stort sett verkar ha släppt ansvaret i den frågan, tänker vi inte titta bort. Inga politiska mål om trygghet, vård, skola, omsorg och brottsbekämpning, kommer kunna nås om vi inte också skapar förutsättningar för ett mer motståndskraftigt och mångsidigt näringsliv där företag kan utvecklas i takt med de stora och snabba förändringar vi står inför.

Så vad kan vi göra?
Miljöpartiet kommer att arbeta för att långsiktigt minska näringslivets sårbarhet i vår kommun.

  • Vi behöver skapa förutsättningar för jobbskapande i nya växande branscher.
  • Vi behöver ge alla företagare och branscher goda möjligheter att tackla utmaningar med innovativa lösningar, energieffektivisering och minskat beroende av fossil energi.
  • Vi behöver kraftfulla styrmedel för att skapa framtidstro där företag ges tydliga och långsiktiga förutsättningar att utvecklas och stärka sin konkurrenskraft – att införa en koldioxidbudget som visar hur kommunens utsläpp ska minska är nödvändigt.
  • Vi behöver dra nytta av kommunens närhet till världsledande universitet i Uppsala och Stockholm, och den potential för nyskapande som det ger. Här måste vi göra mer än att bara satsa på fler jobb inom flyg- och lagerbranschen.
  • Vi behöver stärka kommunens samverkan med företag och yrkesutbildning för att bygga upp ny kunskap och kompetens som kan möta framtida arbetskraftsbehov.

Att låta gårdagens utveckling fortsätta, när vi behöver tänka nytt och vända en utveckling som leder till en allt högre grad av risk och sårbarhet för kommunens företagare – det är motsatsen till ansvarsfullt ledarskap. Att bara fokusera på “mer av samma” är en visionsfattig, slapp och ansvarslös politik som innebär en ökad ekonomisk otrygghet framöver. För oss alla. Kommunanställda, anställda i näringslivet och företagare.

  • Lowe Börjeson
    Kandidat till kommunfullmäktige, Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun
ungdomsarbete_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

centrum_sommar2022_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

connys_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

defacto_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

toppbanner
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Liberaler tar kampen för årsrika

Insändare För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

valet2022

Fastighetsavgift = fastighetsskatt på de fattiga

Insändare Olov Holst (M) har i en insändare ställt frågan om Miljöpartiets syn på fastighetsskatten. Miljöpartiet förordar inte att den statliga fastighetsskatten återinförs. Däremot vill Miljöpartiet att taket i den befintliga fastighetsavgiften höjs.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_outsider2022
galan_outsider
arbete_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
connys
pantamera_out