moderat_sep_pan
Bergqvist och NordquistFoto: Pressbild/Liberalerna

Liberal politik botar vården

Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

centrum_artikel_host

150 000 sjuka människor väntar på vård idag. Fyra av tio har väntat olagligt länge. Samtidigt tampas sjukvårdens anställda med byråkrati, stordrift och föråldrad IT: många småstäder har bara en vårdcentral där 53 minuter kan krävas av anställda varje dag, bara på att logga in i föråldrade IT-system. Sveriges sjukhus har dessutom betydligt färre vårdplatser per 100 000 invånare än både Danmark och Norge. Vi liberaler anser att patienternas vård och medarbetarnas engagemang äts upp av dålig styrning.

Enligt Vårdförbundet överväger 5 700 sjuksköterskor att lämna vården. Om stressen skulle minska så att alla barnmorskor orkade arbeta heltid skulle det motsvara 800 fler barnmorskor i sjukvården. Vi måste vända utvecklingen.

Liberalerna planerar för långsiktiga, statliga satsningar på vårdplatser och arbetsmiljö. Vi vill också införa nationella, integrerade IT-system. Vad vi får idag är istället detaljstyrande statsbidrag som flyttas från än det ena, än det andra – ständigt med tidskrävande och kostsam återrapportering och uppföljning. Staten arbetar helt fel. Det går inte att tillsvidareanställa eller höja löner och alltså inte att öppna en enda vårdplats med tillfälliga pengar.

Liberalerna tänker röja undan statens tidstjuvar, så att vårdens experter får ägna sig åt patienter och kunskap. En liberal regering ska också sopa undan presskonferenser om kortsiktiga statsbidrag och tung byråkrati och ge långsiktiga pengar till vårdplatser med goda arbetsvillkor.

Dessutom tänker vi täppa till alla vita fläckar utan vård i Sverige; vi planerar att ta vården närmare och stärka arbetsmiljön genom att i lag låta sjukvårdens professioner själva driva småskalig vård – både i traditionella byggnader och med mobila lösningar. Alla vårdyrken ska i Liberalernas Sverige ha garanterad fortbildning under hela sitt yrkesliv, i hela landet.

Patienter och kunskap står i fokus i liberal sjukvårdspolitik. Och god vård i rätt tid kräver att bristyrken blir drömjobb. När du kommer till vården ska du möta ett bekant ansikte som känner dig, din historia och har tiden och kunskapen att bedöma vilka möjligheter som finns för just dig. Långsiktighet är den enda vägen framåt. Med Liberalerna får Sverige en mindre efterklok sjukvårdspolitik.

  • Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson (L)
  • Pernilla Bergqvist, gruppledare i Sigtuna kommun (L)
centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

defacto_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

toppbanner
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

connys_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

ungdomsarbete_helsida
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Liberaler tar kampen för årsrika

Insändare För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

valet2022

Fastighetsavgift = fastighetsskatt på de fattiga

Insändare Olov Holst (M) har i en insändare ställt frågan om Miljöpartiets syn på fastighetsskatten. Miljöpartiet förordar inte att den statliga fastighetsskatten återinförs. Däremot vill Miljöpartiet att taket i den befintliga fastighetsavgiften höjs.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

galan_outsider
connys
nrh
centrum_sommar_outsider2022
pantamera_out
arbete_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider