centrum_panorama_hostshopping
Marie Unander-Scharin, Jennifer Grede, Marianne Holmberg, Jeanette Leinonen, Gill BrodinFoto: Centerpartiet

Kunskapslyft i förskolan för en mer jämställd vardag

Varje barn ska ha samma rätt till utbildning och utveckling.

centrum_artikel_host

De barn som gynnas mest av en god förskola är de barn som har de svåraste förutsättningarna. En bra förskola utjämnar livschanser och ger fler barn, särskilt de som kommer från hem utan studievana eller vars föräldrar inte behärskar det svenska språket, bättre förutsättningar att klara målen i skolan.

Det innebär även en investering i några av våra mest kvinnodominerande yrken. Idag är 96 procent av alla förskollärare och 91 procent av alla barnskötare kvinnor. Genom att ge pedagogerna i förskolan fler utbildade kollegor och ge alla möjligheten till kompetensutveckling kan arbetsmiljön förbättras och fler orka ett helt arbetsliv.

Centerpartiet föreslår ett kunskapslyft på 150 miljoner årligen på kompetenshöjande insatser i förskolan. Det här är förslag som bland annat kan förändra personalbristen i förskolan samt barns förutsättningar att utvecklas i Sigtuna kommun.

  • Marie Unander-Scharin (c)
  • Jennifer Grede (c)
  • Marianne Holmberg (c)
  • Jeanette Leinonen (c)
  • Gill Brodin (c) gruppledare
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

bygdensdag_helsida
connys_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

centrum_host_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

eldsjal2024_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

seniormassa_pan

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
pantamera_out
seniormassa_outsider
eu_valet_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
mp_eu_outsider
eldsjal2024_out
bygdensdag_outsider