sap_feb_pan
Foto: Pressbild

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

centrum_artikel_host

Vi måste göra mer och visa att kommunen och samhället står på de utsattas sida. Liberalerna tar barnens och kvinnornas rätt till ett liv i frihet och trygghet på allvar. Här kommer jag berätta om några av de insatser som just nu pågår i Sigtuna kommun samt de förslag som Liberalerna vill införa för att stoppa våldet.

Först kan det vara bra att få en känsla för vidden av problematiken och hur utbrett det är samhällsproblemet faktiskt är. En mätning från Sifo/Expressen visar att 10 procent av alla kvinnor under 50 år har utsatts för våld eller känt sig rädda för våld i en relation (år 2020). Samma år konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation. Under årets första 19 veckor misstänks 22 kvinnor i Sverige ha mördats av en man i sin närhet. Förra året anmäldes totalt 57 600 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningsmannen. Vi har också en situation där mer än 200 000 barn i Sverige lever i familjer där det förekommer olika former av våld.

För ett par år sedan tog vi initiativ till kommunens första handlingsplan kring hedersrelaterat våld och förtryck i barn- och ungdomsnämnden. Förra året tog vi ett ännu bredare grepp då vi i kommunfullmäktige tog beslut om en handlingsplan mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel samt sexuellt våld. Vi har även avsatt pengar för detta viktiga arbete och för barn- och ungdomsnämndens del har vi lagt resurser för att till exempel anordna utbildning för all personal i förskolan kring våldsprevention i samverkan med individ och familjeomsorgen. Det inleddes som ett pilotprojekt men har nu utökats till fler förskolor. Det är en stor insats som omfattar många medarbetare.
Tidiga insatser är av största vikt och redan för ett par år sedan inledde barn- och ungdomsnämnden en satsning kring våldsprevention i skolan. Det är ett samarbete mellan skola och civilsamhälle för att förebygga våld. I Sigtuna kommuns skolor ska det råda nolltolerans mot våld, kränkningar och machokultur. Maktlekar, trakasserier, aggressivt beteende och sexistiskt språkbruk ska stoppas i tidig ålder. Vi har nu kunnat utöka detta viktiga våldspreventiva arbete. Det är viktigt att personal, elever och föräldrar får utbildning och mer kunskap om våld, genus och makt.

Lokalt har vi även gett kvinnojouren mer stabila och långsiktiga villkor. Jag är stolt över att vi var den första kommunen i landet (2015)som ingick ett idéburet offentligt partnerskap med en kvinnojour. Det ska vi värna och fortsätta att utveckla ett tätt och bra samarbete. Vi har även utvecklat våra föräldraskapsstöd och hembesöksteam samt haft projekt med Mamma United och ska nu även införa Stadsdelsmammor. Det är viktigt med sociala insatser som bidrar till en bättre situation för familjer, bättre uppväxtvillkor för barn, stärker förtroendet för våra myndigheter och ökar tryggheten i kommunen.

Men det behövs självklart även tuffare tag. Liberalerna vill ha skärpta straff när det gäller våld i nära relationer. Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning bör höjas till ett års fängelse. Vi vill se mer kontaktförbud med elektronisk fotboja. Dessa måste användas både tidigare och oftare. Det geografiska området vid kontaktförbud måste även det utökas rejält och ett kommunalt vistelseförbud bör införas. Antalet poliser måste givetvis också öka och pengar måste öronmärkas för att klara upp fler brott mot kvinnor samt säkerställa att de får hjälp i tid. Vi vill även se haveriutredningar för att kartlägga var misstagen har begåtts och genomlysa rättsväsendet. I Sigtuna kommun ska varje människa ha friheten att växa och känna trygghet i livets olika skeden.

  • Pernilla Bergqvist (L), Gruppledare och ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

sportlov

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

steningekompani_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_host_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

skridskodisco_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

funkisfest_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

fritidsbanken_sportlov
spedition_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

foraldranatverk_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
pantamera_out
stentekompani_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
skridskodisco_outsider
foraldranatverk_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
spedition_outsider