centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

centrum_artikel_host

Vi måste göra mer och visa att kommunen och samhället står på de utsattas sida. Liberalerna tar barnens och kvinnornas rätt till ett liv i frihet och trygghet på allvar. Här kommer jag berätta om några av de insatser som just nu pågår i Sigtuna kommun samt de förslag som Liberalerna vill införa för att stoppa våldet.

Först kan det vara bra att få en känsla för vidden av problematiken och hur utbrett det är samhällsproblemet faktiskt är. En mätning från Sifo/Expressen visar att 10 procent av alla kvinnor under 50 år har utsatts för våld eller känt sig rädda för våld i en relation (år 2020). Samma år konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation. Under årets första 19 veckor misstänks 22 kvinnor i Sverige ha mördats av en man i sin närhet. Förra året anmäldes totalt 57 600 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningsmannen. Vi har också en situation där mer än 200 000 barn i Sverige lever i familjer där det förekommer olika former av våld.

För ett par år sedan tog vi initiativ till kommunens första handlingsplan kring hedersrelaterat våld och förtryck i barn- och ungdomsnämnden. Förra året tog vi ett ännu bredare grepp då vi i kommunfullmäktige tog beslut om en handlingsplan mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel samt sexuellt våld. Vi har även avsatt pengar för detta viktiga arbete och för barn- och ungdomsnämndens del har vi lagt resurser för att till exempel anordna utbildning för all personal i förskolan kring våldsprevention i samverkan med individ och familjeomsorgen. Det inleddes som ett pilotprojekt men har nu utökats till fler förskolor. Det är en stor insats som omfattar många medarbetare.
Tidiga insatser är av största vikt och redan för ett par år sedan inledde barn- och ungdomsnämnden en satsning kring våldsprevention i skolan. Det är ett samarbete mellan skola och civilsamhälle för att förebygga våld. I Sigtuna kommuns skolor ska det råda nolltolerans mot våld, kränkningar och machokultur. Maktlekar, trakasserier, aggressivt beteende och sexistiskt språkbruk ska stoppas i tidig ålder. Vi har nu kunnat utöka detta viktiga våldspreventiva arbete. Det är viktigt att personal, elever och föräldrar får utbildning och mer kunskap om våld, genus och makt.

Lokalt har vi även gett kvinnojouren mer stabila och långsiktiga villkor. Jag är stolt över att vi var den första kommunen i landet (2015)som ingick ett idéburet offentligt partnerskap med en kvinnojour. Det ska vi värna och fortsätta att utveckla ett tätt och bra samarbete. Vi har även utvecklat våra föräldraskapsstöd och hembesöksteam samt haft projekt med Mamma United och ska nu även införa Stadsdelsmammor. Det är viktigt med sociala insatser som bidrar till en bättre situation för familjer, bättre uppväxtvillkor för barn, stärker förtroendet för våra myndigheter och ökar tryggheten i kommunen.

Men det behövs självklart även tuffare tag. Liberalerna vill ha skärpta straff när det gäller våld i nära relationer. Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning bör höjas till ett års fängelse. Vi vill se mer kontaktförbud med elektronisk fotboja. Dessa måste användas både tidigare och oftare. Det geografiska området vid kontaktförbud måste även det utökas rejält och ett kommunalt vistelseförbud bör införas. Antalet poliser måste givetvis också öka och pengar måste öronmärkas för att klara upp fler brott mot kvinnor samt säkerställa att de får hjälp i tid. Vi vill även se haveriutredningar för att kartlägga var misstagen har begåtts och genomlysa rättsväsendet. I Sigtuna kommun ska varje människa ha friheten att växa och känna trygghet i livets olika skeden.

  • Pernilla Bergqvist (L), Gruppledare och ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Inskränkt frihet för vem?

Insändare Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

defacto_helsida
moderat_pan_helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

connys_helsida
centrum_host_helsida
höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

yrkesutbildning

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

pantamera_avc_helsida
ica_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
ica_outsider
pantamera_out
connys
nrh
centrum_outsider_host
swedol_outsider