moderat_sep_pan
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Kan en bostad vara hur liten som helst

Den bostadspolitik som kommunledningen (M,C,L,KD och SfS) i Sigtuna kommun bedriver är inte lätt att begripa sig på.

centrum_artikel_host

I Sigtuna kommun finns det bostäder på endast 10-15 kvm, och utan fönster, det är nästan som fängelseceller. Skillnaden är väl att fängelseceller har både dörr och fönster. Kommunledningen är medveten om detta, men gör inget åt det. Det var tänkt som vandrarhem, men har blivit permanent boende. Detta har påtalats till Mats Weibull (M) 1 september 2021 i mejl, men varken han eller någon annan har svarat. Efter fråga får vi veta att mejlet inte registrerats i diariet!

Det är en skam för vår kommun att det finns så små bostäder, och där enda ljusinsläppet är genom en frostad glasruta i dörren. Men kommunledningen verkar tycka att det är OK. Vi tycker det är att utnyttja människor som desperat söker en bostad.

Hyreskontrakten gäller 4 mån med automatisk förlängning, och det är en uppsägningstid på 3 månader. De vi träffat har bott där i ca 2 år, allt sammantaget visar tydligt att det är fast boende. Dörrarna stod på vid gavel när vi var där, det är enda möjligheten att få in frisk luft, ljus och se ut. Nu var det varmt ute men hur blir det till vintern, med dörren stängd utan möjlighet att se ut?
Hyresvärden tar ut 7000,-/mån i hyra plus en deposition på 7000,- vid inflyttning.

Det är ca 3 gånger så hög hyra per kvadratmeter jämfört med en normal 3-rummare i nyproduktion. Det är orimligt hög hyra, och det är inte seriöst i våra ögon. Vi har hört att en företrädare för kommunledningen uttalat sig positivt om den aktuella hyresvärden. Det är obegripligt hur någon kan göra det.

Utanför bostäderna finns något som påminner om loftgång, byggd i trä. Detta är förvånande då kommunledningen anser att loftgångar är otrygga, och andra fastighetsägare inte tillåts bygga med loftgång. Men det är tydligen OK med loftgångsliknande byggnation i trä utanför dörren till bostäder där enda vägen ut är via denna träkonstruktion. Vad händer om det börjar brinna utanför dörren? I det här fallet skulle vi instämma i att det är otryggt. Är det enligt detaljplanen ens tillåtet med bostäder, på den aktuella fastigheten?

Alla behandlas inte på samma sätt, man kan fråga sig varför?

Wåhlins Fastigheter vill bygga till sina hus i centrala Märsta, med loftgångar som på befintliga hus, deras bygglovsansökan avslås av kommunledningen. Kommunledningen hävdar att loftgångar skapar otrygghet, något som det saknas belägg för. Tvärtom så framgår det av BO-Trygg 2030 att öppna lösningar, där personer som vistas på fastigheten är synliga, ökar tryggheten. Bland annat förespråkar man entréer med glaspartier, så man ser in från flera håll. Wåhlins Fastigheter överklagar avslaget, och får rätt i första instans. Kommunen går då vidare till nästa instans, och även där får Wåhlins Fastigheter rätt.

Då, efter att ha förhalat processen i två år, kommer kommunledningen på, den i deras tycke smarta idén, att ändra detaljplanen så att loftgångar inte blir tillåtet. Och nu avslås ansökan enligt de nya reglerna. Okej eller fulspel? Döm själv, men det är ungefär som att ändra reglerna mitt under en pågående fotbollsmatch. Vem skulle acceptera det?

Resultatet av kommunledningens (M,C,L,KD och SfS) handlande är att ca 40 bostäder inte blivit byggda, i en tid då behovet av fler bostäder är skriande.
Slutsatsen är att om Wåhlins fått bygga enligt ursprunglig plan, så hade kanske de som bor i de ovärdiga bostäderna, haft en bostad med normal standard. Det är väl ingen som tror annat än att de skulle önskat det?

Bostäder som saknar bygglov stoppas inte, och inkommande post som inte diarieförs, är det så här det ska vara? Fundera på det innan du röstar i årets val, den 12 september är det för sent. I våra bostadsområden är valdeltagandet generellt lågt, mycket lägre än där man äger sitt boende. Låt oss ändra på det i detta val, om inte vi hyresgäster tänker på vårt bästa så gör ingen det.

  • Hyresgästföreningen Sigtuna
    Styrelsen
defacto_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

pantamera_avc_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

connys_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

toppbanner
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

ungdomsarbete_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Liberaler tar kampen för årsrika

Insändare För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

valet2022

Fastighetsavgift = fastighetsskatt på de fattiga

Insändare Olov Holst (M) har i en insändare ställt frågan om Miljöpartiets syn på fastighetsskatten. Miljöpartiet förordar inte att den statliga fastighetsskatten återinförs. Däremot vill Miljöpartiet att taket i den befintliga fastighetsavgiften höjs.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
pantamera_out
swedol_outsider
nrh
galan_outsider
centrum_sommar_outsider2022
ridskola_2020_outsider
arbete_outsider