centrum_panorama_hostshopping
Foto: Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är kritisk till bostadspolitiken i Sigtuna kommun

Vi har en lång bostadskö i Sigtuna kommun, precis som i kringliggande kommuner. Trots det planerar kommunledningen att endast bygga 170 hyresrätter 2022-2026, samtidigt som minst lika många försvinner genom ombildningar.

centrum_artikel_host

Det är ingen hållbar bostadspolitik att hyresrätterna inte blir fler på 4 år. Bostadskön byggs inte bort om man bara bygger bostäder med äganderätt. Den Moderatledda kommunledningen försvarar sin bostadspolitik med att de vill minska segregationen och öka tryggheten. Fakta talar för att det man uppnår är det motsatta. De ombildningar som sker är i områden där hyresrätten utgör ett värdefullt komplement till de äganderätter som finns i närområdet. Sett till hela kommunen leder det snarast till ökad segregation.

I Brännbo tvingas Rikshem bygga 150 bostadsrätter som ersättning för de 76 hyresrätter som finns där idag. Detta ökar knappast tryggheten för de personer som bor i hyresrätterna idag – deras hem försvinner och det är brist på hyresrätter. De områden som ombildas i Pilsbo är redan idag bland de tryggaste områdena, så inte heller där ökar tryggheten. Kommunledningens prat är bara tomma ord och blå dunster i våra ögon.

För allas rätt till en bostad behövs hyresrätter, alla har inte möjlighet att, eller vill inte, köpa sig en bostad. Genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet hyresrätter, och ett fåtal hyresgäster erbjuds att göra ett ekonomiskt klipp på övriga hyresgästers bekostnad. Oftast är det hyresrätter i de mest attraktiva områdena som ombildas och det stänger ute hyresgäster från att bo där. Ska hyresgäster bara hänvisas till höghus och mindre attraktiva områden? Det tycker inte vi.

Den Moderatledda kommunledningen har beslutat att SigtunaHem primärt ska bygga villor och bostadsrätter. Vi är kritiska till att vi hyresgäster, genom våra hyror, delvis ska vara med och finansiera detta. Vi vill att SigtunaHem ska vara starkt och stabilt, ett bolag som bygger, äger och förvaltar hyresrätter. Andra bolag får ägna sig åt att bygga äganderätter.

Vi säger nej till vinstuttag och aktieutdelning från SigtunaHem. Kommunledningen har tagit ut drygt 30 miljoner ur SigtunaHem under åren 2017-2022. Våra hyresinbetalningar har gått till att stärka kommunens finanser i stället för att stärka SigtunaHem, och det leder till att bolaget får svårare att möta de behov som finns.

Kommunledningen använder oss, SigtunaHems hyresgäster, som en mjölkko för att finansiera sin politik. Vi som är hyresgäster hos SigtunaHem betalar skatt precis som övriga invånare i kommunen, och motsätter oss denna extra beskattning. Övriga kommun-innevånare beskattas inte på samma sätt, tvärtom kan de som äger sitt boende få bidrag i form av ROT och RUT.

  • Hans Törnqvist, Ordförande Hyresgästföreningen Sigtuna

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

brobygget_2024

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

centrum_host_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

pantamera_avc_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

connys_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
centrum_outsider_host
pantamera_out
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
klara_outsider
fritidsbanken_outsider