nationaldagen_pan
Josefin Brodd (M) och Kerstin Eriksson (KD)Foto: Pressbild

Hemtjänsten och miljömål

Erik Glans, ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden för Miljöpartiet, lyfter i en insändare det han menar är brister i kraven i den pågående upphandlingen gällande hemtjänsten. Han menar att de krav som ställs inte räcker för att nå kommunens miljömål.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun har högt uppsatta miljömål, vilket är centralt och angeläget och helt i linje med kommunledningens arbete. I alla kommunens verksamheter ska målsättningen vara att nå dessa mål, så även för äldre- och omsorgsnämnden. I förfrågningsunderlaget för den pågående upphandlingen valde man att i detta skede inte kräva fossilfri fordonsflotta av främst två skäl. Det första och mest centrala är att den utbyggnad av infrastruktur med laddstolpar mm som pågår ännu inte har den kapacitet som krävs för en driftsäker personbilsflotta som kan garantera att hemtjänsten kommer i tid och fungerar som den ska. Vi är på väg men kan inte låsa fast oss i krav som riskerar att försämra kvaliteten för brukarna.

Det andra skälet är att ge utförare av hemtjänst en rimlig tid för att ställa om sin fordonsflotta. Vi kan heller inte ställa högre krav på externa leverantörers fordon än vi har på kommunens egna. Även här behövs en tid för omställning. När hemtjänsten tidigare drevs i kommunal regi var inte fossilfri fordonsflotta på agendan. Den dåvarande kommunledningen där Miljöpartiet ingick drev inte på i denna fråga. Med nuvarande upplägg är det däremot fullt möjligt för förvaltningen att vid uppföljning av avtal påminna leverantören om vår miljöplan och att vi vill att de samarbetar med oss så långt det är möjligt. Det vill säga att de i första hand väljer fordon som uppfyller högsta möjliga miljökrav. Det är också möjligt att i kommande upphandlingar ge ett mervärde i utvärderingen till de leverantörer som förbinder sig till att endast använda el eller hybridbilar inom kommunen.

Samhället har idag höga miljökrav. Det är en nödvändighet för privata utförare inom hemtjänst att arbeta kontinuerligt med miljöfrågor, vilket bland annat innebär att arbeta för en alltmer fossilfri fordonsflottan. Man arbetar även för att optimera ruttplanering och minimera körtid. Vårt kommande avtal kommer att ha fokus på ersättning för utförd tid vilket i sig är en stark motivator för att optimera ruttplanering och minimera körtid.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande äldre- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

mp_helsida_eu
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eldsjal2024_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

connys_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

bygdensdag_helsida
centrum_host_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

pantamera_avc_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

seniormassa_pan

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eldsjal2024_out
nationaldag_outsider
seniormassa_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
bygdensdag_outsider
eu_valet_outsider
connys
pantamera_out
nrh_sigtuna