defacto_pan2020
Josefin Brodd (M) och Kerstin Eriksson (KD)Foto: Pressbild

Hemtjänsten och miljömål

Erik Glans, ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden för Miljöpartiet, lyfter i en insändare det han menar är brister i kraven i den pågående upphandlingen gällande hemtjänsten. Han menar att de krav som ställs inte räcker för att nå kommunens miljömål.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun har högt uppsatta miljömål, vilket är centralt och angeläget och helt i linje med kommunledningens arbete. I alla kommunens verksamheter ska målsättningen vara att nå dessa mål, så även för äldre- och omsorgsnämnden. I förfrågningsunderlaget för den pågående upphandlingen valde man att i detta skede inte kräva fossilfri fordonsflotta av främst två skäl. Det första och mest centrala är att den utbyggnad av infrastruktur med laddstolpar mm som pågår ännu inte har den kapacitet som krävs för en driftsäker personbilsflotta som kan garantera att hemtjänsten kommer i tid och fungerar som den ska. Vi är på väg men kan inte låsa fast oss i krav som riskerar att försämra kvaliteten för brukarna.

Det andra skälet är att ge utförare av hemtjänst en rimlig tid för att ställa om sin fordonsflotta. Vi kan heller inte ställa högre krav på externa leverantörers fordon än vi har på kommunens egna. Även här behövs en tid för omställning. När hemtjänsten tidigare drevs i kommunal regi var inte fossilfri fordonsflotta på agendan. Den dåvarande kommunledningen där Miljöpartiet ingick drev inte på i denna fråga. Med nuvarande upplägg är det däremot fullt möjligt för förvaltningen att vid uppföljning av avtal påminna leverantören om vår miljöplan och att vi vill att de samarbetar med oss så långt det är möjligt. Det vill säga att de i första hand väljer fordon som uppfyller högsta möjliga miljökrav. Det är också möjligt att i kommande upphandlingar ge ett mervärde i utvärderingen till de leverantörer som förbinder sig till att endast använda el eller hybridbilar inom kommunen.

Samhället har idag höga miljökrav. Det är en nödvändighet för privata utförare inom hemtjänst att arbeta kontinuerligt med miljöfrågor, vilket bland annat innebär att arbeta för en alltmer fossilfri fordonsflottan. Man arbetar även för att optimera ruttplanering och minimera körtid. Vårt kommande avtal kommer att ha fokus på ersättning för utförd tid vilket i sig är en stark motivator för att optimera ruttplanering och minimera körtid.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande äldre- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Insändare Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

ica_helsida

repliken: Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Insändare Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

adhd_kommun

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

defacto_helsida
joes-helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

centrum_host_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

pantamera_avc_helsida

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

connys_helsida

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

mp_ute_helsida

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

Insändare Marie Axelsson (S) skriver i en insändare på märsta.nu om våldsutsatta kvinnors situation. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna äntligen brinner för att sätta brottsoffret i fokus, något som S nationellt inte gjort under många år. Låt oss kroka arm och driva frågan om att det är våldsutövaren som borde placeras utanför det egna hemmet, inte den som utsatts för våld.

nrh_sigtuna

Låt inte bostadsbristen gå ut över våldsutsatta personer

Insändare Bostadsbristen i Sigtuna kommun och i övriga Stockholms län utgör ett allvarligt problem, särskilt för dem som lever i våldsamma relationer och söker ny bostad. Dessa människor ställs inför svåra val, inklusive att fly från sina hem och söka skydd på skyddade boenden. Tyvärr är tillgången till denna typ av boenden ofta begränsad, vilket lämnar många utan någonstans att ta vägen.

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
kommun_adhd_outsider
ica_outsider
mp_ute_outsider
joes_outsider
kommun_skoterska_outsider
swedol_outsider
centrum_outsider_host
connys
nrh
pantamera_out