defacto_pan2020
Josefin Brodd (M) och Kerstin Eriksson (KD)Foto: Pressbild

Hemtjänsten och miljömål

Erik Glans, ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden för Miljöpartiet, lyfter i en insändare det han menar är brister i kraven i den pågående upphandlingen gällande hemtjänsten. Han menar att de krav som ställs inte räcker för att nå kommunens miljömål.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun har högt uppsatta miljömål, vilket är centralt och angeläget och helt i linje med kommunledningens arbete. I alla kommunens verksamheter ska målsättningen vara att nå dessa mål, så även för äldre- och omsorgsnämnden. I förfrågningsunderlaget för den pågående upphandlingen valde man att i detta skede inte kräva fossilfri fordonsflotta av främst två skäl. Det första och mest centrala är att den utbyggnad av infrastruktur med laddstolpar mm som pågår ännu inte har den kapacitet som krävs för en driftsäker personbilsflotta som kan garantera att hemtjänsten kommer i tid och fungerar som den ska. Vi är på väg men kan inte låsa fast oss i krav som riskerar att försämra kvaliteten för brukarna.

Det andra skälet är att ge utförare av hemtjänst en rimlig tid för att ställa om sin fordonsflotta. Vi kan heller inte ställa högre krav på externa leverantörers fordon än vi har på kommunens egna. Även här behövs en tid för omställning. När hemtjänsten tidigare drevs i kommunal regi var inte fossilfri fordonsflotta på agendan. Den dåvarande kommunledningen där Miljöpartiet ingick drev inte på i denna fråga. Med nuvarande upplägg är det däremot fullt möjligt för förvaltningen att vid uppföljning av avtal påminna leverantören om vår miljöplan och att vi vill att de samarbetar med oss så långt det är möjligt. Det vill säga att de i första hand väljer fordon som uppfyller högsta möjliga miljökrav. Det är också möjligt att i kommande upphandlingar ge ett mervärde i utvärderingen till de leverantörer som förbinder sig till att endast använda el eller hybridbilar inom kommunen.

Samhället har idag höga miljökrav. Det är en nödvändighet för privata utförare inom hemtjänst att arbeta kontinuerligt med miljöfrågor, vilket bland annat innebär att arbeta för en alltmer fossilfri fordonsflottan. Man arbetar även för att optimera ruttplanering och minimera körtid. Vårt kommande avtal kommer att ha fokus på ersättning för utförd tid vilket i sig är en stark motivator för att optimera ruttplanering och minimera körtid.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande äldre- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden

Vatten – en källa till sommarglädje!

Debatt Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

karnkraft_m_topp

Fler i Sigtuna måste försörja sig genom eget arbete

Debatt Arbetslösheten i Stockholms län är 6,1 procent enligt Arbetsförmedlingen. I Sigtuna är samma siffra 8,5 procent. Det är problematiskt, dels därför att försörjning genom eget arbete är viktigt för individens välmående.

defacto_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Debatt I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Debatt Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

mp_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Debatt Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Debatt I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

centrum_host_helsida

Ge kommunens ungdomar en chans

Debatt Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Debatt Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

ica_helsida

Islossning i bilpoolen

Debatt Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Debatt Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

connys_helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Debatt Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Debatt Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

seniordag_helsida
pantamera_avc_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Debatt Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

nrh_sigtuna

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Debatt Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Debatt Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

joes-helsida

Kvinna, liv, frihet

Debatt Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

slutreplik Kommunledningen återtar kontrollen över äldreomsorgen

Debatt Det är fullt förståeligt att Socialdemokraterna tar i från tårna i sin replik på vår insändare om de valfrihetsreformer som nu äntligen är på plats. Hur ska man annars kunna slingra sig ur det faktum att man inte har lyckats leverera en god äldreomsorg under sitt eget styre?

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

mp_outsider
ridskola_2020_outsider
joes_outsider
seniordag_outsider
nrh
ica_outsider
centrum_outsider_host
connys
swedol_outsider
pantamera_out