centrum_panorama_hostshopping
Olov Holst och Mats WeibullFoto: Moderaterna

Försenade projekt på Strandpromenaden och Hamnplan i Sigtuna stad

Vi får en del frågor och synpunkter på de pågående arbetena på Strandpromenaden och Hamnplan i Sigtuna stad. En del av dem är upprörda över att det pågår byggnation mitt under turistsäsongen. Vi delar till fullo den upprördheten.

centrum_artikel_host

Bakgrunden är följande – upprustningen av såväl Strandpromenaden som Hamnplan ingår i ett större projekt som syftar till att lyfta centrala platser i hela kommunen som alltför länge tillåtits förfalla. Inte minst Sigtuna stad är med sin medeltida stadskärna ett av Sveriges mest eftertraktade besöksmål och även ett viktigt och omtyckt besöksmål för kommunens egna invånare. I Sigtuna stad är projekten indelade i fyra faser. Först ut var förvandlingen av Borgmästarängen som slutfördes 2020. Därefter påbörjades upprustningen av Strandpromenaden där området runt minigolfbanan var steg ett. Det nu pågående arbetet är steg två. Parallellt med detta påbörjades också arbetet med Hamnplan. Båda dessa projekt har föregåtts av omfattande medborgardialoger där alla haft en möjlighet att inkomma med idéer och synpunkter. Den fjärde fasen kommer omfatta Stora gatan och de kringliggande gränderna.

Tidigt i höstas togs beslutet att sätta igång arbetet med såväl Strandpromenadens andra fas som Hamnplans omdaning. Den väldigt tydliga instruktionen från kommunledningen var att båda dessa arbeten skulle vara klara senast 30 juni. Vikten av tillgång till båda dessa områden för besöksnäringen påtalades vid flera möten. Ändå står vi nu här med förseningar i båda projekten. Varför?

Vi har nu efter sommarsemestrarna begärt svar på den frågan. Det finns enligt förvaltningen en rad delförklaringar, men den absolut helt avgörande faktorn har varit Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Kriget har orsakat en lång rad effekter på samhället och inte minst då leveranstider och tillgång på diverse produkter och materiel som direkt påverkat de båda aktuella projekten. Kriget har naturligtvis inte gått att förutsäga och möjligheterna att hitta alternativa produkter och material har varit ytterst begränsade när hela världen slåss om dessa.

Detta är den helt avgörande faktorn, men det finns också frågetecken runt den interna projektledningen, utförandet och inte minst den obefintliga återrapporteringen till politiken om förseningarna.

Avslutningsvis vill vi återigen understryka att vi är precis lika upprörda som några av er som hört av sig. Kriget kunde vi inte förutsäga, men de brister som uppdagats i den interna organisationen kommer nu åtgärdas. De ytterst olyckliga förseningarna går naturligtvis inte att göra något åt nu. I stället får vi försöka se framåt och glädjas åt att det efter många års frånvaro av investeringar i vår gemensamma livsmiljö nu tas krafttag för att fräscha upp hela kommunen. Den uppfräschning och det lyft Sigtuna stad nu får kommer vi alla kunna njuta av många år framåt.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Mats Weibull (M), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande bygg- och miljönämnden

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

connys_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

fritidsbanken_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

centrum_host_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

brobygget_2024

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
klara_outsider
connys