galan_panorama
Olov Holst och Mats WeibullFoto: Moderaterna

Försenade projekt på Strandpromenaden och Hamnplan i Sigtuna stad

Vi får en del frågor och synpunkter på de pågående arbetena på Strandpromenaden och Hamnplan i Sigtuna stad. En del av dem är upprörda över att det pågår byggnation mitt under turistsäsongen. Vi delar till fullo den upprördheten.

centrum_artikel_host

Bakgrunden är följande – upprustningen av såväl Strandpromenaden som Hamnplan ingår i ett större projekt som syftar till att lyfta centrala platser i hela kommunen som alltför länge tillåtits förfalla. Inte minst Sigtuna stad är med sin medeltida stadskärna ett av Sveriges mest eftertraktade besöksmål och även ett viktigt och omtyckt besöksmål för kommunens egna invånare. I Sigtuna stad är projekten indelade i fyra faser. Först ut var förvandlingen av Borgmästarängen som slutfördes 2020. Därefter påbörjades upprustningen av Strandpromenaden där området runt minigolfbanan var steg ett. Det nu pågående arbetet är steg två. Parallellt med detta påbörjades också arbetet med Hamnplan. Båda dessa projekt har föregåtts av omfattande medborgardialoger där alla haft en möjlighet att inkomma med idéer och synpunkter. Den fjärde fasen kommer omfatta Stora gatan och de kringliggande gränderna.

Tidigt i höstas togs beslutet att sätta igång arbetet med såväl Strandpromenadens andra fas som Hamnplans omdaning. Den väldigt tydliga instruktionen från kommunledningen var att båda dessa arbeten skulle vara klara senast 30 juni. Vikten av tillgång till båda dessa områden för besöksnäringen påtalades vid flera möten. Ändå står vi nu här med förseningar i båda projekten. Varför?

Vi har nu efter sommarsemestrarna begärt svar på den frågan. Det finns enligt förvaltningen en rad delförklaringar, men den absolut helt avgörande faktorn har varit Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Kriget har orsakat en lång rad effekter på samhället och inte minst då leveranstider och tillgång på diverse produkter och materiel som direkt påverkat de båda aktuella projekten. Kriget har naturligtvis inte gått att förutsäga och möjligheterna att hitta alternativa produkter och material har varit ytterst begränsade när hela världen slåss om dessa.

Detta är den helt avgörande faktorn, men det finns också frågetecken runt den interna projektledningen, utförandet och inte minst den obefintliga återrapporteringen till politiken om förseningarna.

Avslutningsvis vill vi återigen understryka att vi är precis lika upprörda som några av er som hört av sig. Kriget kunde vi inte förutsäga, men de brister som uppdagats i den interna organisationen kommer nu åtgärdas. De ytterst olyckliga förseningarna går naturligtvis inte att göra något åt nu. I stället får vi försöka se framåt och glädjas åt att det efter många års frånvaro av investeringar i vår gemensamma livsmiljö nu tas krafttag för att fräscha upp hela kommunen. Den uppfräschning och det lyft Sigtuna stad nu får kommer vi alla kunna njuta av många år framåt.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Mats Weibull (M), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande bygg- och miljönämnden
toppbanner
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

ungdomsarbete_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

defacto_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

connys_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Liberaler tar kampen för årsrika

Insändare För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

valet2022

Fastighetsavgift = fastighetsskatt på de fattiga

Insändare Olov Holst (M) har i en insändare ställt frågan om Miljöpartiets syn på fastighetsskatten. Miljöpartiet förordar inte att den statliga fastighetsskatten återinförs. Däremot vill Miljöpartiet att taket i den befintliga fastighetsavgiften höjs.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

galan_outsider
arbete_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys
swedol_outsider
centrum_sommar_outsider2022