helsida_bostad
Foto: Marie-Therese Karlberg

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

centrum_artikel_host

För det första har vi sedan vi tog över styret av kommunen genomfört den största satsningen mot de kriminella gängen och otryggheten i kommunens historia. Inget annat område har haft större fokus från kommunledningens sida. Där Axelsson och Socialdemokraterna under sina 15 år vid makten fram till 2017 valde att stillatigande och utan åtgärder bara se på när otryggheten ökade och de kriminella gängen etablerade sig i bland annat Valsta, har nuvarande kommunledning tagit till krafttag med en lång rad åtgärder. Både repressiva och förebyggande. Vi arbetar över hela spektrat av trygghetsåtgärder och lägger större resurser än de flesta kommuner i Sverige på detta arbete.

Det har också börjat ge resultat. Vi ser det på den noggranna statistik som förs där alla incidenter, stora som små, i kommunen rapporteras in i ett centralt system och kommer ut som statistik. Här ser man tydligt att trenden är positiv. Dessutom får vi en mängd ögonvittnesskildringar från inte minst polisen och personer som är verksamma varje dag i Valsta. De är samstämmiga i att en förändring till det bättre har skett det senaste året. Deras utsagor är betydligt mer värda för mig än att Axelsson några dagar före valet fortsätter sin smutskastning på lösa grunder.

Grunden för Axelssons resonemang är att Valsta för drygt ett år sedan hamnade på polisens lista över utsatta områden. Valsta borde hamnat på listan för länge sedan eftersom kommundelen uppfyllde alla de negativa kriterier som utmärker ett utsatt område redan 2017 när Axelsson och (S) styrde. Inte ens vår lokalpolis kan förklara varför det tog sådan tid att komma med på listan. Detta har alltså väldigt lite att göra med att det blivit sämre den senaste tiden.

De förslag som Axelsson nu presenterar och försöker påstå vara nya och unika, har vi redan satt i verket. Till och med att vi ska verka för att bli ett eget polisområde med egen polisstation. Som vanligt är Socialdemokraterna oinformerade och visionslösa när de skriver sina insändare.

Avslutningsvis vill jag tydligt poängtera att även om utvecklingen går åt rätt håll i Sigtuna kommun, är vi långt, långt ifrån färdiga. Otryggheten är fortfarande mycket stor och de kriminella gängen är fortfarande aktiva. Vi är dock övertygade om att vi tillsammans med polisen är på rätt väg med vårt mycket omfattande trygghetsarbete. Men det måste få fortsätta. Att trycka tillbaka det Socialdemokraterna tillät bita sig fast i kommunen under sina många år vid makten kommer ta lång tid och det krävs att vi tar den fighten varje dag. Jag tänker inte ge upp den kampen!

Låt därför denna positiva utveckling fortsätta – rösta på Moderaterna på söndag!

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Läs mer: Negativ utveckling i Sigtuna

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

connys_helsida

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

centrum_sommar2022_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

ungdomsarbete_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

toppbanner
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

defacto_helsida
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
connys
centrum_sommar_outsider2022
pantamera_out
nrh
arbete_outsider
ridskola_2020_outsider