helsida_bostad
Foto: Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är partipolitiskt obundna

Först och främst vill jag klargöra att Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden organisation. Vår uppgift är att företräda hyresgästerna, vilket innebär att vi tar ställning i bostadspolitiska frågor.

centrum_artikel_host
Tro det eller ej men vi skulle faktiskt också kunna stödja Moderaternas bostadspolitik om vi såg att den var positiv för hyresgästerna. Men när ledande M-politiker i klartext utmålar hyresgäster som ett problem, och vill problematisera hyresrätten så blir det svårt att få vårt stöd.
Under de år jag bodde i loftgångshus upplevda jag aldrig att kriminaliteten eller otryggheten vara större där än på någon annan plats. Men Olov Holst som troligen aldrig bott i ett loftgångshus har ändå en tydlig syn på detta, genom att ta bort loftgångar trycker man tillbaka kriminaliteten och otryggheten skriver han. Om det ändå vore så enkelt. Om Wåhlins får bygglov enligt ansökan, så kommer det inte påverka kriminalitet eller trygghet. Det enda som händer är att bygget kommer i gång snabbare och 40 hyresgäster får snabbare en bostad. Det tjänar alla på.
Andelen hyresrätter är 40 procent och jag försöker inte blanda bort korten, konstaterar bara att 60 procent av kommunens bostadsbestånd är förbehållet de som kan och vill betala stora summor för att äga sitt boende. Det perspektivet är inte roligt, och jag förstår att Olov Holst vill blunda för det. Att det för med sig bostadsbrist och trångboddhet, som i sin tur för med sig sociala problem har iallafall jag svårt att bortse från.
Personligen så är jag inte knuten till något politiskt parti, är inte heller styrd av något parti. Jag förbehåller mig rätten att som en fri demokrat ha en åsikt, utan att för den skull bli partistämplad. Om jag hela tiden skulle tänka på om mina åsikter stämmer med något visst parti, och att jag därför inte skulle kunna uttrycka min åsikt, då har helt plötsligt yttrandefriheten satts ur spel. Och jag tar mig friheten tycka att den förda bostadspolitiken är fel väg framåt, och undanber mig att för den skull bli partistämplad. Det finns så många fler frågor inom politiken, men det är få frågor som är viktigare än våra boendevillkor. Vilket man inte kan tro när man följer debatten, och det vill vi försöka ändra på även om vi då trampar på någon öm tå.
  • Hans Törnqvist, OrdförandeHyresgästföreningen Sigtuna

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

ungdomsarbete_helsida

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

connys_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

toppbanner

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

defacto_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

pantamera_avc_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
pantamera_out
centrum_sommar_outsider2022
arbete_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
swedol_outsider