eldsjal2024_pan

Hjälp polisen och alla i ditt närområde – bli grannsamverkare!

För någon vecka sedan överlämnades en namninsamling för en polisstation i Märsta till rikspolischefen Dan Eliasson. Antalet undertecknare var över 2000.

centrum_artikel_host

Initiativtagaren Lorenzo Garcia mötte stor respons under kampanjen. Enligt vad han själv säger, skulle han säkert ha kunnat få många fler undertecknare, om insamlingen fortsatt längre. För det finns bland allmänheten och i näringslivet en stark önskan om mer synlig polisnärvaro i kommunen.

Nu ligger den här starka opinionsyttringen hos dem som bestämmer över polisens lokala organisation. Vi får se vad den leder till.

Men mer kan göras oberoende av om vi får en polisstation eller inte. I det läge som råder sen december 2014, med den historiskt sett tunnaste polisnärvaron någonsin i kommunen, är det särskilt angeläget att allmänheten själv engagerar sig i det brottsförebyggande arbetet i större utsträckning än nu. Det goda resultatet av Lorenzo Garcias namninsamling antyder, att det finns många som skulle kunna tänkas vara intresserade av att hjälpa till.

För detta finns en möjlighet via GRANNSAMVERKAN, organiserad efter den modell som är sanktionerad av polisen och stödd av försäkringsbolagen. Grannsamverkan finns etablerad på flera håll i kommunen, man ser många uppsatta skyltar, särskilt i småhusområdena. Och där finns ombud, som inspirerar sina grannar till att tänka på säkerheten. Ombud som polisen dessutom snabbt når ut till med inbrottsvarningar. Ett 70-tal sådana grannsamverkansombud finns i kommunen.

På Lindvägen i Märsta tog Hyresgästföreningens lokalavdelning för några år sedan initiativ till grannsamverkan. Det har vi nu, med uppsatta skyltar runt om våra kvarter, och vi är fyra ombud. Våra namn finns på anslagstavlorna innanför varje entré. Vi har nu också skaffat grannsamverkans-västar att ta på, när vi rör oss ute.

Men grannsamverkansombuden borde vara många fler. Och organiserad grannsamverkan borde vara mycket mer vanligt i områdena med flerbostadshus. Man kan hoppas att fler lokala HGF-lokalföreningar följer Lindvägens exempel.

Många fler borde alltså engagera sig som grannsamverkansombud i kommunen. Som nämndes finns ett 70-tal. Det borde vara 10 gånger fler. 700 ombud skulle vara ett ordentligt tillskott i det brottsförebyggande arbetet. För enligt Brottsförebyggande rådet minskar brottsligheten genom god grannsamverkan med hela 26 procent.

Särskilt betydelsefullt skulle det vara om fler kommunpolitiker engagerade sig som grannsamverkare. Det är nästan så att det borde vara en plikt för alla med kommunala förtroendeuppdrag att vara grannsamverkare. Och alla kommunens verksamhetsställen borde ingå i sitt närområdes grannsamverkan med t ex en vaktmästare som ombud.

  • David Lundqvist
    Grannsamverkansombud på
    Lindvägen i Märsta
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

storemore_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

steningekompani_helsida
connys_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

eldsjal2024_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

mp_helsida_eu

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

pantamera_avc_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

centrum_host_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
storemore_out
mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
connys
eldsjal2024_out
pantamera_out