centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Därför blev det inget firande i Valsta

Hoppas att du hade en trevlig midsommarafton och helg, vad du än gjorde och var du än befann dig!

centrum_artikel_host

I 18 år i rad firade vi midsommar tillsammans i Valsta. Sedan 2 år finns det inte längre något gemensamt firande för oss 11000 invånare som bor i Valsta och Steninge. Eftersom det cirkulerar många rykten om vem som tidigare hållit i midsommarfirandet vill vi ge en kort historik.

Under alla år har det varit Sigtuna kommun som arrangerat firandet tillsammans med SigtunaHem och Valsta/Steninge stadsdelsförening under paraplynamnet Valstasatsningen. Men hösten 2015 beslutade socialdemokraterna att kommunen skulle ta över alla aktiviteter som ordnades i Valstasatsningen namn och fixa dessa själva. Facit vet vi redan. Det blev inte mycket kvar de aktiviteter ordnats.

Redan förra året lades firandet i Vattentornsparken ner och kritiken var stor. Då lovade Kultur- och fritidsförvaltningen att 2017 skulle det bli ett större och bättre midsommarfirande. Det visade sig vara tomma ord.

Knappt 3 veckor före midsommar tillfrågades stadsdelsföreningen, och ett par föreningar till, om att arrangera midsommarfirandet mot ett symboliskt bidrag. Om frågan kommit tidigare och bidraget täckt faktiska kostnader så hade vi seriöst övervägt att anordna familjefesten. Som det nu var gavs det inte förutsättningar att göra något bra.

En del undrar varför det är så starka reaktioner på ett uteblivet midsommarfirande. Det beror på att det symboliserar politikernas svikna löften, uteblivna satsningar och negativa beslut för Valsta. För att nämna några:
– inga åtgärder för att öka tryggheten
– inget aktivitetshus för ungdomar byggs
– Valsta 195 nedlagt
– medborgarkontoret nedlagt
– tvångsförflyttning av elever från Valstaskolan
– ingen ny Brage förskola har byggts
– Valstasatsningen har lagts ner

Den här insändaren må uppfattas som bitter och missunnsam. Det enda vi kräver är att bli bemötta med respekt, lyssnade på och jämlikt behandlade med övriga kommundelar. Det är ni politiker skyldiga oss som bor i kommunens näst största kommundel.

  • Valsta/Steninge stadsdelsförening

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

brobygget_2024

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

centrum_host_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

mp_tack_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

connys_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
connys
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna