centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Dålig planering av äldreboenden får inte gå ut över äldre

Äldre och Omsorgsnämnden beslöt den 31 maj att göra en begäran hos Kommunstyrelsen om ett extra anslag för att omvandla en av Ärlinghems somatiska avdelningar till en avd. för demenssjuka eftersom man hade en lång kö till demensboende och inga platser fanns. Alla politiker var eniga om detta!

centrum_artikel_host

Men hur tänkte Ni? Ingen enda reagerade och frågade sig vilka konsekvenser får det för dem som redan bor på den avdelning som ska göras om.

I brev daterat 28/6 informerades de boende och anhöriga om att en avd. på Ärlinghem skulle byggas om till en demensavdelning och att de som nu bor på berörd avd. på Ärlinghem skulle erbjudas plats på andra avd. eller på andra särskilda boenden. Betänk att för dem som bor på Ärlinghem är detta deras hem. Det här förslaget har väckt oro och undran bland boende och anhöriga.

”Varför ska min pappa som trivs och funnit sig till rätta på Ärlinghem behöva betala priset för att kommunen brister i sin planering av äldreboenden?”

Jag är beredd att hålla med. Här får sköra människor med ett stort somatiskt omvårdnadsbehov betala priset för att kommunens planering för demensboende inte har fungerat särskilt väl.

I slutet av juli kontaktade jag den enhetschef som var i tjänst på Ärlinghem. Hon menade att omflyttningen skulle gå så bra. Jag tog upp vissa frågeställningar omkring detta som att de boende har hyreskontrakt för sin lägenhet. Då hänvisade hon till politiska beslut som tagits.

Jag har också haft kontakt med Äldre och Omsorgsnämndens ordförande som är medveten om den akuta platsbristen för demenssjuka men menar att man inte har något val eftersom det är lång kö till demensboende och man måste ju lita på tjänstemännens bedömning när de uppger att demensplatser skulle kunna lösgöras på detta sätt.

Jag har funderat över varför man inte bygger ut Ärlinghem. Det finns ett stort markområde mot Tingvalla som man skulle kunna göra en utbyggnad på, förutsatt att kommunen kan använda marken och att det inte finns geotekniska hinder eller fornlämningar som lägger hinder i vägen. Med en utbyggnad skulle man å andra sidan kunna göra samordningsvinster betr. personal, inköp m.m.

Så snälla beslutsfattare tänk igenom ert beslut en gång till. Och kom ihåg att det handlar om mycket sköra människor som i sin krafts dagar gjort stora insatser i vårt samhälle.

  • Anita Ögren, Ordförande Sigtuna Anhörigförening

Svar från Karsten Bjärbo (KD), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden:
Jag vill tacka Anita för inlägget om utbyggnad av synnerligen välbehövda demensplatser vid vår kommuns särskilda boenden. Men Anita du ”slår in öppna dörrar” med dina farhågor. Saken är den att efter det Äldre & Omsorgsnämnden i full politisk enighet, beslutat söka medel för utbyggnad av demensplatser vid Ärlinghem så kom det in en del oroliga synpunkter från boende och anhöriga på boendet.

Det kom också in ett antal konkreta förslag på andra lösningar vilket ledde till att förvaltningen gjorde ett omtag och utredde ett konkret förslag som innebär att man i stället kan göra om korttidsplatser på Arhem till demensplatser och då i stället lokalisera om motsvarande korttidsplatser till andra boenden.

Fördelen med denna lösning är att det redan idag finns en väl fungerande organisation för demensvård vid Arhem, i vilken de utökade platserna kan inlemmas. Därtill ser vi att vi t o m kan få uppemot fyra nya korttidsplatser på detta sätt utan att behöva bygga ut något boende i detta läge och, inte minst viktigt, ingen boende på somatikavdelningen vid Ärlinghem skall behöva flytta mot sin vilja.

Denna alternativa lösning är primärt föreslagen av brukare och anhöriga och vår förvaltning har lyhört tagit den till sig och planerat om utifrån detta. En information om den ändrade planeringen har gått ut till personal och boende vid Ärlinghem och Arhem så jag hoppas att även Anhörigföreningen kommer att tycka lösningen blir bra.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

centrum_host_helsida
eldsjal2024_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

mp_helsida_eu

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

pantamera_avc_helsida
sigtunakampen_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
eu_valet_outsider
connys
sigtunakampen_outsider
eldsjal2024_out