moderat_sep_pan
Olov Holst (M)Foto: Marie-Therese Karlberg

Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

centrum_artikel_host

För det andra är det här ett beslut som tas långt över huvudet på Axelsson och hon kan omöjligt veta hur partiledningen kommer förhålla sig till frågan efter valet. För fakta är, som jag också skriver i min insändare, att (S) kommer vara helt beroende av stöd från både Miljöpartiet och Vänsterpartiet efter valet om de ska ha någon möjlighet att bilda regering. Båda dessa partier går till val på att återinföra fastighetsskatten. Det Axelsson alltså påstår är att den socialdemokratiska partiledningen är beredda att gå i opposition hellre än att tvingas ge med sig i fastighetskattefrågan. Knappast troligt.

För det tredje har (S) gjort till sitt paradnummer att ena stunden innerligt lova en sak för att i nästa göra precis tvärt om. Låt mig ta ett närliggande, och högst uppseendeväckande exempel – försvarsminister Peter Hultqvist och frågan om NATO-medlemskap. Under senhösten 2021 hävdade Hultqvist med inlevelse både på sin egen partikongress och i tv-programmet ”30 minuter” att han aldrig skulle medverka till ett svenskt NATO-medlemskap. Bara några månader senare hade både han och partiet gjort en 180-graderssväng. Nu var det inte bara självklart att Sverige skulle vara medlemmar i NATO, nu var det till och med högsta prioritet. Hur kan Axelsson garantera att en liknande 180-graderssväng i fastighetsskattefrågan inte blir resultatet av en regeringsförhandling med (V) och (MP) efter valet?

För det fjärde, att anklaga mig för att sprida lögner visar återigen på Axelssons vilja att försöka vilseleda dig som väljare. Det är också snarare ett tecken på egen desperation än desperation från min och Moderaternas sida. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har en lång tradition av att förhålla sig väldigt flexibelt till sanningen, inte minst bevisat genom tre program i SVT’s Uppdrag granskning. Den traditionen upprätthålls nu med all önskvärd tydlighet av Axelsson och hennes partikamrater.

Den enda garanti du som väljare har mot ett återinförande av fastighetsskatten är en röst på Moderaterna i riksdagsvalet. Den enda garanti du som väljare har mot en återgång till mygel, korruption och misskötta kommunala verksamheter är en röst på Moderaterna i kommunvalet.

Låt den positiva utvecklingen i Sigtuna kommun fortsätta!

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
ungdomsarbete_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

defacto_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

toppbanner
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

connys_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

Liberaler tar kampen för årsrika

Insändare För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

valet2022

Fastighetsavgift = fastighetsskatt på de fattiga

Insändare Olov Holst (M) har i en insändare ställt frågan om Miljöpartiets syn på fastighetsskatten. Miljöpartiet förordar inte att den statliga fastighetsskatten återinförs. Däremot vill Miljöpartiet att taket i den befintliga fastighetsavgiften höjs.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ridskola_2020_outsider
arbete_outsider
nrh
centrum_sommar_outsider2022
connys
galan_outsider
pantamera_out
swedol_outsider