Foto: Street view/Google

Fler sålda villor än vanligt i början av året

Årets tre första månader innebar en ökning av antalet villaförsäljningar jämfört med det historiska snittet.

Under perioden januari till mars såldes 64 villor i Sigtuna kommun, enligt ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Newsworthy. Denna siffra är betydligt högre än genomsnittet för det senaste året och det historiska snittet för samma period.

Trots att bostadsmarknaden i Sigtuna kommun vanligtvis varit relativt lugn under januari till mars, registrerades det 18 fler villaaffärer än det årliga genomsnittet. Detta tyder på en ökad aktivitet och intresse för fastighetsköp i området.

De sålda villorna i Sigtuna kommun hade ett genomsnittligt pris på 5,5 miljoner kronor under denna period. Jämfört med föregående år har antalet villaaffärer ökat markant, då endast 30 sådana transaktioner genomfördes vid samma tidpunkt 2023.

I hela Stockholms län såldes totalt 1 937 villor under samma period, till ett genomsnittligt pris av 6,8 miljoner kronor. Detta indikerar en stabil bostadsmarknad i länet, medan Sigtuna kommun sticker ut med en ökad villaaktivitet trots den historiskt lugna perioden.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Bostadsmarknaden står sig stark

Bostad Bostadsmarkanden i kommunen visar inga röda siffror för varken bostadsrätter eller villor den senaste tremånadersperioden. Villapriserna har gått upp med hela tolv procent sedan juni.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening