hostfest_centrum

Niclas föreläser i Forum

Nyheter Kommunen arrangerar en kväll i Forum, Märsta, där föräldrar bjuds in för att lyssna kring hur det är att ha en tonåring. Bland annat har märstabon Niclas Ottoson Tupsawad bjudits in för att prata nätmobbing.

defacto_host2018

Fler når kunskapsmålen på Valstaskolan

Nyheter Andelen behöriga på Valstaskolan ökar och en av anledningarna är enligt eleven att man inte får ha med godis och mobiler på lektionerna: - Vi har kraftigt förbättrade kunskapsresultat i Sigtuna kommun och är den kommun i länet som nått de högsta framgångarna när det gäller att öka andelen elever som är behöriga till gymnasiet, uppger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Så ska Valsta utvecklas

Bostad Media speglar inte rätt bild av Valsta och i fiket tittar män konstigt på kvinnor om man sitter där, det är två av synpunkterna som framförts i kommunens medborgardialog om hur Valsta ska utvecklas.

Nu ska maten bli bättre

Nyheter Sigtuna kommun har tagit fram ett nytt måltidsprogram för verksamheter som skolor och äldreomsorg: - Det känns väldigt bra att vi tar steg framåt för att stärka matens betydelse i Sigtuna kommun, uppger Pernilla Bergqvist (L), barn och ungdomsnämndens ordförande.

valet2018

Valdeltagandet ökade

Politik Valdeltagandet i kommunen i samtliga tre val ökar konstaterar biträdande kommundirektör Helen Kavanagh Berglund: - Vi har satsat på platser där valdeltagandet varit lågt, säger hon.

Fotboll blir NIU på Arlandagymnasiet

Ung & Student Arlandagymnasiet kan nu klassa sig Nationell idrottsutbildning inom fotboll: - Det är fantastiskt för oss att få möjligheten till att bedriva NIU-verksamhet för fotbollen, säger instruktören Martin Möller.