stottasigtuna_helsida

Hårt tryck på akuterna

Notiser Trycket är hårt på akutmottagningarna i länet och medierapporter gör gällande att väntetiden kan bli ett dygn på Nya Karolinska: - Läget är ansträngt med ett högt influensatryck. Akutsjukhusen vidtar åtgärder, vilket de måste i ett sådant här läge, så att patienterna får den vård de behöver, säger Anna Nergårdh, chefsläkare för Stockholms läns landsting.