brobygget_helsida_valsta

Utökad inre gränskontroll på Arlanda

Nyheter Arlanda flygplats är en av platserna som får utökad inre gränskontroll som börjar gälla från och med måndag 2:a juli: - Utifrån regeringens bedömning ser Polismyndigheten behov av att ha möjligheten till att genomföra kontroller även på andra platser säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen vid gränspolissektionen Noa, i ett pressmeddelande.

studeravidare_helsida

Preclearence dröjer minst ett år till

Nyheter Regeringen har på torsdagen fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur avtalet med USA om preclearence ska genomföras i svensk rätt. Utredningen presenteras om ca ett år och först därefter kan preclearence bli konkret.