ridskola2020_helsida

Höga kostnader och dyra placeringar drog ner individ- och familjeomsorgen

Nyheter Individ- och familjeomsorgsnämnden backade med nästan 25 miljoner kronor. Anledningen var höga kostnader för ensamkommande flyktingbarn och placeringar av barn- och unga bland annat. Samtidigt fick kommunen mindre ersättning från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn.