Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

defacto_helsida
nedläggningen av Bromma

Kommuninvånare propagerar för flytt av Brommas trafik till Arlanda

Nyheter Kommuninvånarna David Lundqvist och Lars Wedén startar upp ett nätverk som förespråkar att Brommas flygtrafik flyttas till Arlanda.

BRA: Vi får inte plats på Arlanda

Näringsliv Flygbolaget BRA som har omfattande verksamhet på Bromma riskerar att inte få plats på Arlanda.

retro_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022