defacto_mustach_helsida
greeknighthelsida
agy_oppethus
ica_oktober
centrum_host_helsida

Nytt projekt ska hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden

Nyheter Med etableringslyftet hoppas Sigtuna kommun att fler nyanlända ska gå från bidrag till arbete: - Etableringslyftets syfte är att effektivt och samordnat ta tillvara på nyanländas kompetens på vår regionala arbetsmarknad, kommenterar Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

happyhomes_2019
sigtunavatten_standard
fme_oktober