panorama_centrum
Foto: Insändarbild

Viktigt med närhet till natur

Resultaten från den årliga Medborgarenkäten har kommit och de flesta som svarat på undersökningen är nöjda med att bo i kommunen samt upplever att det är viktigt med närheten till natur och parker.

2200 personer över 18 fick chans att svara på Medborgarenkäten som SCB skickat ut på uppdrag av Sigtuna kommun, men bara 650 personer, alltså knappt var tredje valde att svara på frågorna enligt Sigtuna kommun.

Av svaren framkommer att 80 procent anser att kommunen är en bra plats att bo och leva på samt att nästan alla, 97 procent, tycker att det är viktigt med närheten till natur och parker.

Gällande trygghetsfrågan känner sig 8 av 10 trygga på dagtid men bara varannan när det är mörkt.
– Vi vet sedan tidigare att otryggheten i kommunen är relativt hög och vi arbetar ständigt för att det ska kännas tryggare. Genom årets undersökning har vi nu fått en tydligare bild av vad det är som gör att våra invånare känner sig otrygga, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

Förtroendet för kommunen uppges ha ökat där man är positiva till hur politiska beslut fattas och att det råder transparens. De flesta anser också att kontakt med kommunens tjänstemän varit bra.
– Undersökningen visar att många invånare är nöjda med kommunens service men den pekar också på en rad förbättringsområden. Vi kommer att använda det här resultatet för att bli ännu bättre på att leverera tjänster och bemötande av högsta kvalitet, fortsätter Helen Kavanagh Berglund.

centrum_sommar2022_helsida
logistik_sigtuna_helsida

Lyckad Blåljusdag i Märsta Centrum

Nyheter I lördags var det Blåljusdag i Märsta Centrum: - Vi är mycket tacksamma för alla Märstabor som kom och gjorde dagen till en succé säger Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta.

mp_helsida_april
2020_helsida
helsida
connys_helsida
defacto_helsida
retro_helsida
liber_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
logistik_outsider
moderat_outsider
outsider
retro_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
mp_outsider2022
swedol_outsider
centrum_sommar_outsider2022
sigtuna_vatten_outsider