moderaterna_panorama
Foto: Pressbild

Viktigt med bibliotek och språkutveckling i förskolan

Satsningar på språkutveckling i förskolan ger våra barn och unga bättre förutsättningar i livet. Därför har vi tagit fram en central språkplan för kommunens förskolor, satsat på utbyggnad av förskolebibliotek och arbetar nu även uppsökande för att få fler flerspråkiga barn att börja i förskolan.

Studier visar att barn som gått på förskolan har bättre kunskapsmässiga och språkliga färdigheter som gör att de når högre resultat i skolan än de barn som inte har gått på förskola. Detta gäller framförallt flerspråkiga barn. Det är oerhört viktigt att vi får in så många barn som möjligt i förskolan eftersom vi vet att det ger många positiva effekter för barns lärande och utveckling. Vi måste göra allt för att få barn och unga att lyckas i skolan eftersom det ger människor större möjligheter och frihet att skapa sina egna liv och är också grunden för ett fungerande välfärdssamhälle, minskad kriminalitet och förbättrad integration.

Det är därför vi satsar på språkutvecklande insatser redan i förskolan. Vi har bland annat tagit fram en central språkplan för förskolan. Gruppen som tog fram den var olika personer med expertis inom språkutveckling. Med den centrala planen som stöd ska förskolorna ta fram lokala språkplaner där förskolelärarnas kunskaper och förmågor är nyckeln till att barnen får de förutsättningar att utveckla ett rikt språk i förskolan och därmed ha möjlighet till ökad skolframgång.

Grunden till barns läsvanor läggs redan innan de börjar skolan och därför är en annan viktig satsning vår utbyggnad av förskolebibliotek i kommunen. Snart har hälften av våra förskolor ett bibliotek. Här ingår här kompetensutveckling för alla pedagoger och läsombud som leder till en riktigt välutbildad personalgrupp som ständigt får påfyllnad i kunskap och inspiration. Detta kommer leda till att barnen snabbare kommer att lära sig att läsa och skriva i framtiden. Dessutom ger läsning, sagor och litteratur ett bra tillfälle att prata om känslor och om hur vi beter oss mot varandra. Då blir barnet också bättre på att förstå både sig själv och andra.

Det är med värme i hjärtat och stolthet som jag ser ett stort engagemang bland våra medarbetare i kommunen som jobbar så fint med de här frågorna. som har hög politisk prioritet.

  • Pernilla Bergqvist (L)
    Ordförande för Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun
2020_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

mp_helsida_april
marinan_helsida
defacto_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

ewas_helsida
connys_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

liber_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
connys
ewas_outsider
mp_outsider2022
ridskola_2020_outsider
nrh
centrum_sommar_outsider2022
marina_outsider
sigtuna_vatten_outsider
moderat_outsider