sap_pan

Vi underkänner Moderaternas äldrepolitik

Varje gång Socialdemokraterna nämner Sigtuna kommuns placering vad gäller kundnöjdheten inom hemtjänsten hävdar Moderaterna att det var sämre när Socialdemokraterna styrde kommunen. Det är inte sant.

panorama_centrum

Reflexivt lyfter de sitt starkaste kort, att när Socialdemokraterna styrde kommunen var Sigtuna kommun bland de 25% sämsta kommunerna men faktum är att det nya bottenrekordet står Moderaterna själva för. Istället för att argumentera emot oss förväntar vi oss nu att Moderaterna formulerar en ny Äldreomsorgsplan som förbättrar kommunens äldreomsorg.

Man kan omöjligt ha undgått medierapporteringen (unt.se, reds anm) om Sigtuna kommuns bristfälliga hemtjänst. Den första rapporteringen kom redan den 20 maj 2020. Då Adeocares brukare upplevde den privata hemtjänsten som ”katastrofal”. Ännu en rapportering kom den 5 februari 2021. Då rapporterade både brukare och personal om den allt sämre hemtjänsten. Att revisorerna nu rapporterar om uteblivna kvalitetshöjande åtgärder borde inte komma som en överraskning för någon.

Vi uppfattar det även som att Moderaterna agerar oförnuftigt, när de ifrågasätter revisorernas och lekmannarevisorernas tillförlitlighet. Lekmannarevisorerna väljs ut av kommunfullmäktige, dessa består av både Moderata och Socialdemokratiska politiker. Lekmannarevisorerna är ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. Att ifrågasätta demokratiskt valda revisors tillförlitlighet, kommer varken hjälpa kommunens äldre eller förbättra hemtjänsten. Vi har fullt förtroende för lekmannarevisorerna.

Inte en utan två revisionsrapporter uttrycker att kommunens hemtjänst har fått en sämre kvalitet. Utöver den nyligen publicerade revisionsrapporten från KPMG uttrycker även undersökningen som kommunen beställde från Svensk Kvalitetsindex (SKI) att kundnöjdheten inom hemtjänsten sjunkit under 2020. Dessutom var det endast två grupper, Rosersberggruppen och Sätunagruppen som uppnådde ett godkänt värde, de fyra resterande grupperna erhöll värden inom intervallet ”missnöjd”. Den 19 januari 2020 sa Josefin Brodd, i Upsala Nya Tidning att ”privata aktörer ger högre kvalitet ”. Ser man till SKIs undersökning och jämför vårens och höstens resultat ser man att brukarna tycker tvärtom, kvaliteten har blivit sämre.

Politik, det är att vilja ha förändring till det bättre. Därför att förändring ger löften om förbättringar, framtidstro och handlingskraft. Vår politik är att vi önskar en förändring inom hemtjänsten. Alla kommunens äldre ska kunna förvänta sig en hög kvalitet i hemtjänsten under ålderns höst.

  • Gunilla Johansson (S) 2:e vice ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Anne Kayani (S), ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Märtha Lindberg (S), ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Elisabeth Sjöholm (S), ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Sven-Åke Olsson (S), ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
social_helsida
valet2022

slutreplik M och KD vill ha valfrihet till varje pris

Insändare Att våra kommuninvånare vill ha bättre kvalitet på äldreomsorgen är förståeligt men lösningen är inte fler privata utövare. Vi vill istället möta behoven genom ökad kontroll av verksamheten, förbättra personalens arbetssituation och ta brukarnas kritik på allvar. Kommunal hemtjänst ska var ett valbart alternativ och kommunens egna boenden ska inte privatiseras.

kso_helsida
pantamera_avc_helsida
valet2022

Vi ska införa sommarjobbsgaranti!

Insändare Sommarlovet för kommunens ungdomar börjar närma sig sitt slut. Att moderatstyrda Sigtuna kommun endast erbjudit sommarjobb till 115 ungdomar när det finns nästan 2 000 ungdomar i gymnasieåldern är inte något att vara stolt över. Tvärtom, det är ett svek.

centrum_sommar2022_helsida
defacto_helsida

Borgerlig politik – dåligt val för äldre!

Insändare Än en gång pekas Sigtuna kommun ut som en av de sämre kommunerna för äldre att bo i. Det är Länsförsäkringars Fastighetsförmedling som i en ny rapport jämfört 253 av Sveriges kommuner och konstaterar att Sigtuna kommun kommer på femte plats – från botten. Resultatet är en sammanvägning av upplevd trygghet med hemtjänst, tillgång på särskilt boende per äldre invånare (+65 år), hur stor boyta i en hyresrätt som pensionen räcker till och genomsnittlig flyttskatt.

mp_helsida_april
connys_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

mote_helsida
helsida_sfs
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
sfs_out
nrh
centrum_sommar_outsider2022
mp_outsider2022
pantamera_out
mote_outsider
moderat_outsider
outsider_social
kso-duell_out
connys