center_pan21
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Vi underkänner Moderaternas äldrepolitik

Varje gång Socialdemokraterna nämner Sigtuna kommuns placering vad gäller kundnöjdheten inom hemtjänsten hävdar Moderaterna att det var sämre när Socialdemokraterna styrde kommunen. Det är inte sant.

Reflexivt lyfter de sitt starkaste kort, att när Socialdemokraterna styrde kommunen var Sigtuna kommun bland de 25% sämsta kommunerna men faktum är att det nya bottenrekordet står Moderaterna själva för. Istället för att argumentera emot oss förväntar vi oss nu att Moderaterna formulerar en ny Äldreomsorgsplan som förbättrar kommunens äldreomsorg.

Man kan omöjligt ha undgått medierapporteringen (unt.se, reds anm) om Sigtuna kommuns bristfälliga hemtjänst. Den första rapporteringen kom redan den 20 maj 2020. Då Adeocares brukare upplevde den privata hemtjänsten som ”katastrofal”. Ännu en rapportering kom den 5 februari 2021. Då rapporterade både brukare och personal om den allt sämre hemtjänsten. Att revisorerna nu rapporterar om uteblivna kvalitetshöjande åtgärder borde inte komma som en överraskning för någon.

Vi uppfattar det även som att Moderaterna agerar oförnuftigt, när de ifrågasätter revisorernas och lekmannarevisorernas tillförlitlighet. Lekmannarevisorerna väljs ut av kommunfullmäktige, dessa består av både Moderata och Socialdemokratiska politiker. Lekmannarevisorerna är ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. Att ifrågasätta demokratiskt valda revisors tillförlitlighet, kommer varken hjälpa kommunens äldre eller förbättra hemtjänsten. Vi har fullt förtroende för lekmannarevisorerna.

Inte en utan två revisionsrapporter uttrycker att kommunens hemtjänst har fått en sämre kvalitet. Utöver den nyligen publicerade revisionsrapporten från KPMG uttrycker även undersökningen som kommunen beställde från Svensk Kvalitetsindex (SKI) att kundnöjdheten inom hemtjänsten sjunkit under 2020. Dessutom var det endast två grupper, Rosersberggruppen och Sätunagruppen som uppnådde ett godkänt värde, de fyra resterande grupperna erhöll värden inom intervallet ”missnöjd”. Den 19 januari 2020 sa Josefin Brodd, i Upsala Nya Tidning att ”privata aktörer ger högre kvalitet ”. Ser man till SKIs undersökning och jämför vårens och höstens resultat ser man att brukarna tycker tvärtom, kvaliteten har blivit sämre.

Politik, det är att vilja ha förändring till det bättre. Därför att förändring ger löften om förbättringar, framtidstro och handlingskraft. Vår politik är att vi önskar en förändring inom hemtjänsten. Alla kommunens äldre ska kunna förvänta sig en hög kvalitet i hemtjänsten under ålderns höst.

  • Gunilla Johansson (S) 2:e vice ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Anne Kayani (S), ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Märtha Lindberg (S), ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Elisabeth Sjöholm (S), ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Sven-Åke Olsson (S), ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
andersojag
defacto_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

eldsjal-helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

happyhomes_sommar2020
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

connys_helsida
mp_host_helsida
bostad_helsida

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

2020_helsida

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

helsida_var2021
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

centrum_helsida2020
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_sommar_out
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
connys
andersojag_outsider
ridskola_2020_outsider
mp-outsider
eldsjal-outsider
nrh
bostad_outsider