varmedagar_panorama
Midgårdsbadet i MärstaFoto: Jamshid Jamshidi

Varnade för fel på pumparna – Invigdes ändå

Midgårdsbadet invigdes 2010 trots att det var problem med pumparna: - En invigning var planerad, säger Anders Ericsson, VD på BioBad AB som nu stämt kommunen för extrakostnader hans bolag hanterat efter bygget av Midgårdsbadet.

centrum_tvaar

En stämningsansökan riktad mot Sigtuna kommun från BioBad AB drogs nyligen tillbaka, men VD Anders Ericsson avser rikta om den mot kommunen inom kort. Anledningen är att hans bolag haft extrakostnader för att hantera problemen med pumpar på badet i flera års tid. Enligt Anders Ericsson var det ingenjören som Sigtuna kommun anlitat som hade fel varpå han fick ta kostnaderna trots att han byggde enligt ritningar och projektering. I den stämningsansökan som drogs tillbaka framkommer att pumparnas kapacitet intryckte till, det vill säga pumparna som enligt ingenjörens anvisningar skulle användas var underdimensionerade:
– Midgårdsbadet öppnades ändå under junimånaden 2010, trots den bristande pumpkapaciteten står det i stämningsansökan som drogs tillbaka.

Var fel pumpar
märsta.nu har varit i kontakt med BioBads VD Anders Ericsson som nu dragit sig tillbaka. Han är mycket kritisk mot kommunens agerande och anser att han haft stora extrakostnader på grund av omständigheter som kommunen och ingenjören är orsak till.
– Det var fel när badet var igång, det var beställt en invigning och vi jobbade som fan för att få igång det. Jag är ärlig och har gjort mitt jobb, pumparna fungerade men det var fel pumpar, berättar Anders Ericsson.

Ingen hälsorisk
Enligt Ericsson fanns det ingen risk för människors hälsa eftersom det var biologisk rening av badet. Ingen visste var det var för fel, sen pågick felsökning i två månader, uppger Ericsson:
– Tyskarna (ingenjören reds anm) har erkänt att de felprojekterat, de skulle kolla om pumpar gick åt rätt håll och annat. Det har tagit mycket kraft och jag har betalat allt under tiden, kommunen tycker att det är mitt fel, jag har försökt prata med dem i åtta år, de vill inte förstå. Jag vill inte bråka utan rätt ska vara rätt, jag vill inte ha undanflykter utan har lagt ut pengar för kommunens räkning.

Kommunen nekar kännedom
Sigtuna kommun delar inte BioBads syn på händelse, i ett mail till märsta.nu skriver man att ingen meddelat dem att det var ett reducerat flöde:
– Det var dock så att vi vid driftstart själva noterade att det inte var samma flöde som projekterats och utlovats. När vi påtalade detta för Grafinger och Biobad var deras förklaring att allt var rätt, men att flödesmätarna behövde kalibreras, alternativt att det var bristfälliga rörinstallationer som vi genomfört i egen regi. Grafinger och Biobad var helt säkra på att anläggningen var rätt projekterad, skriver Sigtuna kommun i ett uttalande.

Byggde om
Vidare genomfördes omfattande felsökningar enligt Sigtuna kommun, pumpar uppdraperades, rörinstallationer byttes till vissa delar.
– Detta efter att vår egen undersökning visade att pumparna och till viss del rörinstallationerna var underdimensionerade. Alltså dimensionerade och monterade enligt det som Grafinger (ingenjören, reds anm) och Biobad projekterat och föreskrivit. Felsökningen och åtgärder pågick under sommaren och hösten 2010, står det i kommunens uttalande.

Förvaltningen beslutade att öppna
Enligt Sigtuna kommun var även Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten medvetna om situationen och beslutet att öppna togs av ansvariga på förvaltning, i detta fall badmästare och fritidschefen. Badet invigdes sommaren 2010 och lockade tusentals besökare den intensiva och varma julimånaden. BioBad AB riktade skadestånd på ca 343 000 kronor samt att kommunen drar tillbaka sitt krav 363 000 kronor i den stämningsansökan som drogs tillbaka.

defacto_helsida
ridskola_2019_helsida
arlandagolf
sigtunavatten_standard
sangensemble
bonava_helsida
connys
lärarupproret

Trots lärarprotesterna: Vi har inte råd att satsa mer

Nyheter Responsen efter torsdagens lärarprotester lät inte vänta på sig, Barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L) säger till Skolvärlden kommunen inte har råd att satsa mer.

karby_varme1
icavalsta_semlor
defacto_outsider
karby2
extravaganza_outsider
sh_oppet
ridskola2019_outsider
bonava_outsider