stationshusen
Foto: Daniel Iskandar/Genrebild

Varför dröjde lunchlådorna?

När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

centrum_artikel

Ett win-win koncept för både de hårt pressade lokala företagarna som tvingats permittera och säga upp anställda, och för eleverna. Vi efterfrågade även ett alternativ där eleverna kunde hämta ut lunchlådor från skolköken. Båda alternativen utreddes snabbt men förkastades av högerpartierna i kommunledningen. Det skulle bli för dyrt och vara för svårt att hantera var svaret då.

Detta var en märklig slutsats tyckte vi eftersom flera andra kommuner i länet och ute i landet fick det att fungera. I t.ex. grannkommunen Upplands Bro erbjöds under våren och erbjuds fortfarande eleverna restaurang alternativet och i Örebro fanns lunchlådor tidigt på plats för avhämtning vid skolköken.

Från och med månadsskiftet november-december 2020 erbjuds alla elever som studerar på distans i Sigtuna kommun att hämta ut lunchlådor vid flera olika skolkök i kommunen. Det gäller även högstadiet som infört distansundervisning för årskurs 7 och 8. Det är bra att det nu äntligen finns en lösning på plats. Bättre sent än aldrig, men varför tog det så lång tid att komma igång med lunchlådor till gymnasieleverna?

För många familjer och ensamstående vårdnadshavare var det både svårt och dyrt att lösa lunchfrågan under vårterminen. Vi uppskattar att systemet nu är på plats men ur kommuninvånarnas perspektiv så är det är bedrövligt att det tog så lång tid.

  • Mia Hämäläinen Persson (S), 2:e vice ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
  • Gun Eriksson (S), 2:e vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden

märsta.nu har sökt Barn och Ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist och Mattias Askerson, ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

internationella kvinnodagen

Systerskap i Sverige och i världen

Insändare Idag är det den internationella kvinnodagen, och i år är det hundra år sedan Sveriges kvinnor röstade för första gången. Men trots att kvinnodagen har firats i Sverige sedan 1912, och Sverige ofta toppar listor om jämställdhet, så är kvinnor och män fortfarande inte jämställda.

centrum_helsida2020

Tre till sex böcker – i veckan

Insändare Genom ett antal utspel hävdar Sigtunavänstern (S och V) att kommunledningen lägger ner Valsta bibliotek. Vänstern häver till och med ur sig att ”Biblioteksdöden kommer till Valsta”. Det är fel, det är faktaresistenta uttalanden och visar på ett häpnadsväckande försök att dölja sina egna tillkortakommanden.

2020_helsida

Rädda biblioteket i Valsta

Insändare Den moderatledda kommunledningen har tagit ett beslut om att slänga ut böckerna från biblioteket i Valsta. Detta är något vi vill protestera starkt mot. Ett bibliotek utan böcker är inget bibliotek. Med många vackra ord beskrivs hur man vill utveckla biblioteket men i själva verket handlar det om en nedläggning.

connys_helsida

Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

Insändare Den senaste tidens viktiga debatt om el - dess produktion, pålitlighet och pris är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige. Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna har vi en chans att inleda en utveckling där vårt land visar att det går att samtidigt utvecklas som industrination och ta miljöansvar.

happyhomes_sommar2020
defacto_helsida

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

ridskola2020_helsida
meko_helsida

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

ridskola_2020_outsider
connys
meko_outsider
centrum_sommar_out
nrh
sigtuna_vatten_outsider
moderaterna_sigtuna
speedy_vinter2020_outsider
swedol_outsider